Mikä on ihmiskauppa?

Määritelmä

Ihmiskauppa on yllättävän yleistä myös tänäpäivänä. Ihmiskaupan uhri on henkilö, joka on värvätty, kuljetettu, siirretty, kuljetettu laivalla tai vastaanotettu väkivalloin, sieppauksella, petoksella tms. toisen ihmisen vallan alle tarkoituksena hyväksikäyttö ja riisto. Ihmiskauppa on jo itsessään laitonta, mutta se voi rikkoa myös muita ihmisoikeuksia, kuten orjuuden kieltoa ja oikeutta vapauteen.

Sääntely

Kansainvälisesti velvoitetaan, että valtioiden tulee toimia ihmiskauppaa vastaan. Valtioiden tulee suojata yksilöä, joka on vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. Valtioiden tulee myös sallia henkilön olla alueellaan jos on epäilys siitä, että henkilö on ihmiskaupan uhri. Tällöin valtion pitää ennen alueeltaan poistoa hankkia selvitys siitä, onko henkilö uhri, ja tarvittaessa hankkia tälle suojelua. Mikäli henkilö on ihmiskaupan uhri, tulee valtion sallia henkilön olo alueellaan ainakin 30 päivää, jolloin henkilö voi toipua koettelemuksestaan. Valtioiden tulee myös taata uhreille sosiaalista ja psykologista tukea.

Sekä YK että EU ovatkin vaatineet valtioita kriminalisoimaan ihmiskaupan kansallisessa lainsäädännössään. Suomessa ihmiskaupan kieltävä säännös on rikoslain 25 luvun 3 §, ja törkeän tekomuodon määritelmä on saman luvun 3 a §:ssä.

Ero salakuljetukseen

Salakuljetus tulee erottaa ihmiskaupasta, sillä salakuljetukseen lähtenyt henkilö on lähtenyt kuljetukseen vapaaehtoisesti. Salakuljetus on prosessi, jossa on tarkoitus hyötyä taloudellisesti henkilön laittomasta maahantuonnista maahan, jonka kansalainen henkilö ei ole. Salakuljetettuja henkilöitä ei nähdä rikoksen uhreina. Heidät nähdään kuitenkin itse toiminnan uhreina, ja valtioiden tulee suojella heidän oikeuttaan elämään ja vapautta kidutuksesta ja epäinhimillisestä kohtelusta.

Lue lisää törkeästä ihmiskaupasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.