Ketkä ovat valtiottomat henkilöt?

Lainsäädännön mukaan on tärkeä käsittää, ketkä ovat valtiottomat henkilöt. Valtioton henkilö (de jure) tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole minkään kansainvälisesti tunnustetun valtion kansalaisasemaa. Mikään valtio ei siis pidä henkilöä kansalaisenaan. Kun valtioton henkilö määritellään laajasti, tarkoitetaan sillä myös henkilöitä, jotka ovat menettäneet kansalaisuutensa.

Kansainvälisillä sopimuksilla on pyritty turvaamaan valtiottomat henkilöiden oikeuksia. Heille kuuluvia oikeuksia ovat muun muassa omaisuuden suoja, uskonnonvapaus, liikkumisvapaus, oikeus koulutukseen, erilaiset työoikeudet ja oikeus oikeudenmukaiseeen oikeudenkäyntiin. Myös valtiottomiin henkilöihin pätee syrjinnän kielto, eli heitä ei saa syrjiä esimerkiksi rodun, uskonnon tai alkuperämaan perusteella. Valtiottomilla henkilöillä on myös oikeus tulla tunnustetuksi ja saada henkilöllisyystodistus.

Valtioton henkilö (de facto) on myös henkilö, jolla ei ole minkään valtion kansalaisuutta, eikä hän pysty tai halua saada itseään minkään valtion suojeluksen alaisuuteen. Häneltä siis puuttuvat valtion kansalaisille kuuluvat perusoikeudet. De facto valtiottoman henkilön suoja on heikompi kuin yllä kuvatun de jure valtiottoman henkilön suoja, sillä tällaisesta valtiottomuudesta eivät kansainväliset sopimukset sääntele. Yleiset ihmisoikeudet kuitenkin kuuluvat jokaiselle, eli myös de jure ja de facto valtiottomille henkilöille.

On arvioitu, että maailmassa on noin 12 miljoonaa valtiotonta henkilöä. Valtiottomat henkilöt voivat olla pakolaisia, mutta osa ei ole koskaan lähtenyt synnyinpaikastaan. Valtiottomien henkilöiden asema on heikko, koska heitä ei ole virallisesti olemassa ja heiltä puuttuu monia oikeuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.