Saako turvapaikanhakija Suomesta turvaa?

Vieraassa valtiossa vainotuksi joutunut voi tietyin edellytyksin hakea turvapaikkaa Suomesta. Vainon syynä täytyy olla uskontoon, kansallisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen tai yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumiseen liittyvä syy. Geneven pakolaissopimuksen nojalla Suomi on sitoutunut antamaan turvapaikan tuonkaltaisen vainon kohteeksi joutuneelle. Vastaavat säännökset sisältyvät myös Suomen lainsäädäntöön.

Ellei Suomi myönnä hakijalle turvapaikkaa, niin oleskelupa saatetaan silti myöntää suojelun tarpeen perusteella. Edellytyksenä kuitenkin on, että hakijaa uhkaa epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu omassa asuinmaassaan. Lupa saatetaan myöntää myös sillä perusteella, että ulkomaalainen ei voi palata kotimaahansa esimerkiksi aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin vuoksi.

Turvapaikkaa on mahdollista hakea Suomesta heti maahan saapumisen jälkeen. Turvapaikan hakeminen ei ole koskaan mahdollista Suomen ulkomailla sijaitsevien edustustojen kautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.