Mikä on vajaavaltaisen oikeudellinen asema?

Vajaavaltaiseksi julistaminen on äärimmäinen ja viimesijainen keino suojata päämiestä. Samalla se määrittelee toimikelpoisuuden rajoittamisen rajat. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa ole annettu siihen oikeutta. Asiat, joihin myös vajaavaltaisella on kelpoisuus, jäävät siten aina rajoitusten ulkopuolelle. Vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta silloin, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Tämä edellyttää riittävän ymmärryksen olemassaoloa. Vasta riittävän ymmärryksen puuttuessa edunvalvojalla on oikeus päättää asiasta.

Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä minkä hän on vajaavaltaisuutensa aikana omalla työllään ansainnut. Määräämisvalta koskee silloin myös omaisuuden tuottoa. Vajaavaltaisen etujen mukaista on, että hänellä on käytössään rahaa, jota hän voi halutessaan kuluttaa. Sopiva kuluttaminen palvelee vajaavaltaisen etua.

Nopeaa apua lakiasioihin.