Selvitetäänkö kuolinsyy?

Kuolinsyy pyritään aina selvittämään. Kuolleen saa haudata vasta, kun kuoleman syy on selvitetty. Lääkäri antaa luvan hautaamiseen. Ruumiille voidaan tehdä lääketieteellinen ruumiinavaus, jos tiedetään, että kuollut henkilö oli ollut lääkärin hoidossa sairauden takia. Toinen peruste lääketieteelliselle ruumiinavaukselle on tarpeellisuus yleisen terveyden- ja sairaanhoidon kannalta. Sairaalassa kuolleen tai sinne kuolleena tuodun henkilön ruumiinavauksesta päättää ylilääkäri tai vastaava lääkäri. Vainajan lähimmän omaisen on annettava suostumuksensa toimenpiteeseen.

Jos kuolema ei johtunut sairaudesta, poliisin on suoritettava asiassa tutkinta. Näin on erityisesti silloin, kun kuoleman johtui rikoksesta, tapaturmasta, itsemurhasta tms. Jos kuolema on siis kohdannut henkilöä yllättävästi eikä sairauksista ole tietoa, suoritetaan poliisitutkinta. Jos lääketieteellistä ruumiinavausta suorittava lääkäri huomaa jotain epäilyttävää, esim. rikokseen viittaavaa, hänen on ilmoitettava asiasta poliisille. Poliisi tekee aina tutkintansa aikana yhteistyötä lääkärin kanssa. Apua tarvitessaan poliisin on käännyttävä asianomaisen terveyskeskuksen puoleen.

Jos kuolemansyy ei selviä lääkärin lausunnon ja muiden seikkojen perusteella, ruumiille on suoritettava oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

Nopeaa apua lakiasioihin.