Pelottaako rikosrekisteri?

Rikosrekisteri on valtakunnallinen oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä keskusrekisteri. Rekisteriin kerätään tietoja, joita tarvitaan rangaistusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan käyttää myös henkilön luotettavuuden ja henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa. Ote rikosrekisteristä vaaditaan muun muassa sellaiseen tehtävään pyrittäessä, jossa työskennellään lasten kanssa. Rekisteriin merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja.

Rikosrekisteri ei ole julkinen. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa erityisestä syystä tuomioistuimelle, viralliselle syyttäjälle, rikosseuraamusvirastolle, kriminaalihuoltolaitokselle, vankeinhoitolaitokselle, oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä esitutkintaviranomaiselle. Sen lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaiselle muun muassa passia, lapsen huostaanottoa tai muuta sellaista koskevassa asiassa. Yksityinen ihminen saa itseään koskevan rikosrekisteriotteen viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. Rikosrekisterissä olevat tiedot poistetaan 5-20 vuoden kuluttua riippuen rangaistuksen ankaruudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.