Voiko tietosuojavaltuutettu auttaa asiassani?

Tietosuojavaltuutetun pääasiallinen tehtävä on henkilötietojen käsittelyä koskeva neuvonta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle, mutta ne eivät ole sitovia. Tietosuojavaltuutettu voi viedä asian tietosuojalautakuntaan, jos rekisterinpitäjä ei noudata ohjausta. Varsinaista päätösvaltaa tietosuoja-asioissa käyttää tietosuojalautakunta. Tietosuojavaltuutettu pyrkii edistämään hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä lopettamaan lainvastaisen toiminnan.

Poikkeuksellisesti tietosuojavaltuutettu voi antaa sitovia määräyksiä. Se onnistuu vain yksittäistapauksissa ja koskee yleensä esimerkiksi rekisterissä olevan virheen korjaamista. Määräyksen saanut rekisterinpitäjä voi valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa sitovan määräyksen myös asiassa, jossa rekisterinpitäjä on kieltäytynyt antamasta rekisteröidylle hänen pyytämiään tietoja. Rekisteröity voi itse viedä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun tehtäviin kuuluu myös henkilötietojen parissa työskentelevien valvontaa. Jos tietosuojavaltuutettu huomaa lakia rikottavan henkilötietojen käsittelyssä, hän voi viedä asian tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi. Yleensä tietosuojavaltuutettu kuitenkin antaa ensin itse neuvontaa ja toimintaohjeita ja vasta sen jälkeen, jos rekisterinpitäjä ei noudata ohjeita, tietosuojavaltuutettu vie asian lautakuntaan.

Tietosuojavaltuutetun on annettava toiminnastaan vuosittain kertomus oikeusministeriölle. Kertomuksessa on selostettava tietosuojavaltuutetun ja tietosuojalautakunnan käsittelemät asiat. Tietosuojavaltuutetun on otettava kertomukseensa havaintonsa siitä, miten henkilörekisterilakia noudatetaan ja pitäisikö lakia mahdollisesti jotenkin uudistaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.