Tarvitseeko ulkomaalainen oleskelulupaa Suomessa oleskeluun?

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva passi tai muu senkaltainen matkustusasiakirja. Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu velvoittaa hakemaan oleskelulupaa Suomessa. Poikkeuksena ovat pohjoismaalaiset, jotka ovat maiden välisin sopimuksin vapautettu hakemasta oleskelulupaa toisissa Pohjoismaissa.

Yleensä oleskeluluvan myöntää maahanmuuttovirasto. Paikallispoliisi myöntää oleskeluluvan, jolla jatketaan aikaisempaa oleskelulupaa. Alaikäiset lapset voivat olla vanhempiensa kanssa samassa oleskelulupahakemuksessa, jos heidät on merkitty myös oleskeluluvan hakijan passiin. Hakuasiakirjan allekirjoittavat lapsen molemmat huoltajat. Yli 15-vuotias allekirjoittaa hakuasiakirjan myös itse.

Opiskelija ei voi saada pysyvää oleskelulupaa. Opiskelijan oleskeluluvalle on asetettu samat vaatimukset kuin muillekin luvanhakijoille. Perhesiteen perusteella oleskelulupaa Suomeen voivat hakea ulkomailla asuvat henkilöt. Oleskelulupaa tulee hakea Suomen ulkomaan edustustosta jo ennen Suomeen saapumista. Lupahakemuksen ulkomailla asuvan puolesta voi tehdä myös Suomessa asuva lähiomainen.

Tällaiset hakemukset tulee osoittaa poliisille. Yli kaksi vuotta kestänyt, yhtäjaksoinen ja vakituinen oleskelu Suomessa voi johtaa siihen, että ulkomaalaiselle myönnetään pysyvä oleskelulupa. Rikoksiin syyllistyneen hakijan oleskelulupahakemus tarkastetaan usein paljon tarkemmin. Rikosrekisterimerkintä muodostaa myös yleensä esteen pysyvän oleskeluvan myöntämiselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.