Vähemmistövaltuutettu?

Mikä on vähemmistövaltuutettu? Mitä hän tekee? Vähemmistövaltuutettu edistää hyviä etnisiä suhteita sekä seuraa ja parantaa etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Suomessa. Työssään vähemmistövaltuutettu voi raportoida muita tahoja, tehdä aloitteita ja tiedottaa epäkohtien olemassaolosta. Vähemmistövaltuutettu hoitaa myös hänelle uskottua valvontatehtäväänsä. Hän valvoo etnisestä alkuperästä riippumattoman tasa-arvoisen kohtelun toteutumista.

Vähemmistövaltuutetulla on oikeus tehdä aloitteita yhteiskunnassa esiintyvistä, ulkomaalaisten asemaa koskevista epäkohdista. Syrjinnän kohteeksi joutuneet voivat kääntyä halutessaan vähemmistövaltuutetun tai hänen toimistonsa puoleen. Ensisijaisina keinoina vähemmistövaltuutetulla on käytössään suositusten, ohjeiden ja muiden neuvojen antaminen. Mikäli syrjintä on jatkuvaa ja vakavaa, niin on aina syytä ottaa yhteyttä asiansa osaavaan lakimieheen.

Nopeaa apua lakiasioihin.