Henkilöauton kuormaaminen on tehtävä niin, että tavarat ja henkilöt, eivät estä kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä. Näin ollen esim. apukuljettajan paikalla voidaan kuljettaa vain sellaista tavaraa, että kuljettaja näkee myös oikealle. Kuorma ei myöskään saa vaarantaa hallintalaitteiden käsittelyä. Kuormaaminen on lisäksi tehtävä niin, ettei ajoneuvoon määrätty valaisin, heijastin tai kilpi peity.

Henkilöauton kuormaaminen – henkilökuljetukset

Autossa saa kuljettajan lisäksi olla enintään rekisteriin merkityn istuma- ja seisomapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Määräykset näkymäesteistä ja hallintalaitteiden käytöstä koskevat myös henkilöiden sijoittamista.

Henkilöauton kuormaaminen – tavarakuljetukset

Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35 metrillä. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.

Henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua massaa.

Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.

Henkilöauton katolla saa kuljettaa autolle määritettyjen massojen rajoitta enintään 10% auton omamassasta. Omamassa on merkitty auton rekisteriotteeseen.

Lue lisää ajoneuvon kuormaamisesta.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.