Henkilökatsastus on henkilötarkastusta laajempaa henkilöön kohdistuvaa etsintää.  Se käsittää katsastettavan kehon tarkastamisen, verinäytteen tai muun näytteen ottamisen taikka muun kehoon kohdistuvan tutkimuksen. Henkilökatsastus on eri asia kuin turvallisuustarkastus tai henkilötarkastus.

Henkilökatsastusta on esim. verikoe rattijuopumustapauksissa, kun tarkkuusalkometriä ei käytetä tai se ei ole käytettävissä. Kysymys on poliisin määräämästä pakkokeinosta, josta ei voi kieltäytyä.

Edellytykset

Henkilökatsastus voidaan tehdä rikoksesta epäillylle esineen, omaisuuden, asiakirjan, tiedon tai seikan löytämiseksi, jos etsinnässä voidaan olettaa löytyvän rikokseen liittyvä takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja, jäljennettävä asiakirja, tieto tai vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus tai muu seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Edellytyksenä on lisäksi, että on olemassa todennäköisiä syitä epäillä tutkittavaa rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Katsastus voidaan tehdä myös jos epäillään todennäköisin syin rattijuopumusta tai huumausaineen käyttörikosta.

Jos todennäköisiä syitä ei ole henkilökatsastus saadan tehdä vain, jos on erittäin päteviä perusteita olettaa löytyvän edellä mainittu esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka.

Henkilökatsastus muille kuin epäillyille

Henkilökatsastus voidaan tiukemmin edellytyksin tehdä myös muille kuin rikoksesta epäillyille. Jos on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, saadaan DNA-tunnisteen määrittämiseksi tai ruutisavunäytteen ottamiseksi taikka muun vastaavan tutkimuksen suorittamiseksi tarpeellinen henkilönkatsastus ilman suostumustaankin tehdä sille, jota ei epäillä kyseisestä rikoksesta.

Edellytyksenä tällaiselle henkilönkatsastukselle on, että tutkimuksella on erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle sen vuoksi, että rikoksen selvittäminen olisi mahdotonta tai olennaisesti vaikeampaa käyttämällä tutkinnan kohteen oikeuksiin vähemmän puuttuvia keinoja. DNA-tunnisteet ja vastaavat tutkintatulokset on hävitettävä ja säilytetyt näytteet tuhottava, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai jätetty sillensä.

Nopeaa apua lakiasioihin.