Henkilötarkastus on henkilöön kohdistuvaa etsintää

Henkilötarkastus on henkilöön kohdistuvaa etsintää. Se on eri asia kuin turvallisuustarkastus. Myös lakiperusta on eri. Poliisin tekemää turvallisuustarkastusta käsittelevän artikkelin löydät alta. Henkilöntarkastus tehdään sen tutkimiseksi, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai… Lue lisää »

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus voidaan tehdä monessa paikassa. Myös turvallisuustarkastana toimitaan monenlaisella statuksella. Turvallisuustarkastuksia tehdään esim. lentoasemilla. Tässä artikkelissa keskitytään poliisin tekemään turvallisuustarkastukseen. Turvallisuustarkastus vapauden menetykseen liittyvänä Poliisimiehellä voi vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä tarkastaa,… Lue lisää »

Ajokielto oikeudessa

Kuinka pitkä ajokielto tulee, jos joudun teostani käräjille? Jos tekijä jätetään teostaan rangaistukseen tuomitsematta, voidaan hänet vapauttaa myös ajokiellon osalta. Muutoksenhaut ajokieltoon pyritään hovioikeuksissa käsittelemään nopeutetusti, mutta käytännössä käräjäoikeuden määräämä… Lue lisää »

Televalvonnan edellytykset

Mitkä ovat televalvonnan edellytykset? Televalvonnan yleisenä edellytyksenä on, että sillä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Televalvonta on sallittua, kun poliisi tutkii rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on… Lue lisää »

Telekuuntelun edellytykset

Telekuuntelu. Millä perusteilla poliisi saa kuunnella salaa puheluitani? Poliisi voi kuunnella puheluitasi, tarkkailla sähköpostiasi ja urkkia faxejasi, jos se epäilee sinua jostakin törkeästä rikoksesta. Tällaisia rikoksia ovat esim. joukkotuhoaseiden valmistelut,… Lue lisää »

Puhelimen salakuuntelu ja salakatselu

Kuunteleeko poliisi kaikki puheluni? Puhelimien salakuuntelua tai salakatselua ei saa kohdistaa epäillyn ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa tai epäillyn ja papin välisiin keskusteluihin. Myös epäillyn keskustelut läheistensä kanssa ovat kuuntelukiellossa, ellei epäillystä… Lue lisää »

Teknisen tarkkailun edellytykset?

Kuka päättää tekniseen tarkkailuun ryhtymisestä? Kuullaanko minua? Esitutkinnan suorittava viranomainen voi katsoa teknisen tarkkailun olevan erittäin tärkeää rikoksen selvittämiseksi. Teknisen tarkkailun aloittamiseen on saatava tuomioistuimen lupa. Lupa-asian käsittelyssä noudatetaan vangitsemisasian… Lue lisää »

Televalvonta ja telekuuntelu

Televalvonnan sisältö? Voiko poliisi sulkea liittymäni? Telekuuntelusta on lain valossa on erotettava televalvonta. Televalvonnassa on kysymys salassa pidettävien puhelinnumeroiden tai muiden tunnistetietojen hankkimisesta viesteistä, jotka on lähetetty rikoksesta epäillyn käyttämästä… Lue lisää »

Henkilökatsastus

Henkilökatsastus on henkilötarkastusta laajempaa henkilöön kohdistuvaa etsintää.  Se käsittää katsastettavan kehon tarkastamisen, verinäytteen tai muun näytteen ottamisen taikka muun kehoon kohdistuvan tutkimuksen. Henkilökatsastus on eri asia kuin turvallisuustarkastus tai henkilötarkastus. Henkilökatsastusta… Lue lisää »

Milloin tarvitaan kotietsintälupa?

Kotietsintälupa on viranomaisen valtuutus tehdä etsintää kotirauhan suojaamassa paikassa. Oikeampi termi on kotietsintämääräys ja sellaisena se myös poliisiasiaintietojärjestelmään kirjataan. Kotietsintä tehdään päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä. Tilanteissa, jotka eivät siedä viivytystä… Lue lisää »