Kotietsintä ja henkilötutkinta

Milloin tarvitaan kotietsintälupa? ›

Kotietsintälupa on viranomaisen valtuutus tehdä etsintää kotirauhan suojaamassa paikassa. Oikeampi termi on kotietsintämääräys ja sellaisena se myös poliisiasiaintietojärjestelmään kirjataan. Kotietsintä tehdään päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä. Tilanteissa, jotka eivät siedä viivytystä voidaan kotiestintä tehdä myös ilman määräystä. Poliisi toimii varsin tavallisesti kotirauhan suojaamassa paikassa myös ilman pakkokeinolain mukaista kotietsintämääräystä. Toimivalta yksittäisten tehtävien hoitoon tulee tällöin poliisilaista. Lue lisää ›

Henkilökatsastus ›

Henkilökatsastus on henkilötarkastusta laajempaa henkilöön kohdistuvaa etsintää.  Se käsittää katsastettavan kehon tarkastamisen, verinäytteen tai muun näytteen ottamisen taikka muun kehoon kohdistuvan tutkimuksen. Henkilökatsastus on eri asia kuin turvallisuustarkastus tai henkilötarkastus. Henkilökatsastusta on esim. verikoe rattijuopumustapauksissa, kun tarkkuusalkometriä ei käytetä tai se ei ole käytettävissä. Kysymys on poliisin määräämästä pakkokeinosta, josta ei voi kieltäytyä. Edellytykset Henkilökatsastus voidaan Lue lisää ›

Henkilötarkastus on henkilöön kohdistuvaa etsintää ›

Henkilötarkastus on henkilöön kohdistuvaa etsintää. Se on eri asia kuin turvallisuustarkastus. Myös lakiperusta on eri. Poliisin tekemää turvallisuustarkastusta käsittelevän artikkelin löydät alta. Henkilöntarkastus tehdään sen tutkimiseksi, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muuten yllään. Henkilötarkastuksessa tarkastetaan myös mitä tarkastettavalla on mukanaan olevissa tavaroissa. Henkilötarkastus- edellytykset Tarkastus perustuu pakkokeinolakiin. Pakkokeinolaissa säännellään toimivaltuuksista rikosten selvittämiseksi. Henkilöntarkastus esineen, omaisuuden, asiakirjan, Lue lisää ›

Turvallisuustarkastus ›

Turvallisuustarkastus voidaan tehdä monessa paikassa. Myös turvallisuustarkastana toimitaan monenlaisella statuksella. Turvallisuustarkastuksia tehdään esim. lentoasemilla. Tässä artikkelissa keskitytään poliisin tekemään turvallisuustarkastukseen. Turvallisuustarkastus vapauden menetykseen liittyvänä Poliisimiehellä voi vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä tarkastaa, mitä henkilöllä on vaatteissaan tai muuten yllään taikka mukanaan olevissa tavaroissa. Turvallisuustarkasuksessa varmistetaan, ettei kiinniotetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi vaarantaa säilyttämisensä Lue lisää ›

Ajokielto oikeudessa ›

Kuinka pitkä ajokielto tulee, jos joudun teostani käräjille? Jos tekijä jätetään teostaan rangaistukseen tuomitsematta, voidaan hänet vapauttaa myös ajokiellon osalta. Muutoksenhaut ajokieltoon pyritään hovioikeuksissa käsittelemään nopeutetusti, mutta käytännössä käräjäoikeuden määräämä ajokielto on hovioikeuden päätöstä annettaessa ehtinyt jo päättyä, eikä jäkikäteistä hyvitystä ajokieltoon asetetulle ole mahdollista määrätä. Tuomioistuimen määräämä ajokielto voidaan määrätä olemaan voimassa enintään viisi Lue lisää ›

Televalvonnan edellytykset ›

Mitkä ovat televalvonnan edellytykset? Televalvonnan yleisenä edellytyksenä on, että sillä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Televalvonta on sallittua, kun poliisi tutkii rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. Myös tietojenkäsittelyrikoksen, parituksen, oikeudenkäynnissä kuultavan uhkauksen, laittoman uhkauksen ja huumausainerikoksen sekä terroristisen rikosepäilyn yhteydessä televalvontaan voidaan ryhtyä.

Telekuuntelun edellytykset ›

Telekuuntelu. Millä perusteilla poliisi saa kuunnella salaa puheluitani? Poliisi voi kuunnella puheluitasi, tarkkailla sähköpostiasi ja urkkia faxejasi, jos se epäilee sinua jostakin törkeästä rikoksesta. Tällaisia rikoksia ovat esim. joukkotuhoaseiden valmistelut, maan- ja valtionpetokset ja luonnollisesti kaikki törkeät henki-, seksuaali-, huumausaine- ja omaisuusrikokset. Telekuuntelun edellytyksenä on, että saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen Lue lisää ›

Puhelimen salakuuntelu ja salakatselu ›

Kuunteleeko poliisi kaikki puheluni? Puhelimien salakuuntelua tai salakatselua ei saa kohdistaa epäillyn ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa tai epäillyn ja papin välisiin keskusteluihin. Myös epäillyn keskustelut läheistensä kanssa ovat kuuntelukiellossa, ellei epäillystä rikoksesta voi seurata vähintään kuutta vuotta vankeutta. Jos kuuntelun aikana ilmenee, että kysymyksessä on mainittujen henkilöiden välinen keskustelu, toimenpide on keskeytettävä ja mahdolliset tallenteet tai Lue lisää ›

Televalvonta ja telekuuntelu ›

Televalvonnan sisältö? Voiko poliisi sulkea liittymäni? Telekuuntelusta on lain valossa on erotettava televalvonta. Televalvonnassa on kysymys salassa pidettävien puhelinnumeroiden tai muiden tunnistetietojen hankkimisesta viesteistä, jotka on lähetetty rikoksesta epäillyn käyttämästä puhelinliittymästä, sähköpostiosoitteesta tai faksilaitteesta taikka vastaanotettu edellä mainittuun viestimeen. Tietoja on oikeus saada myös matkaviestimen sijainnista. Puhelinliittymä voidaan tilapäisesti jopa sulkea kokonaan. Poliisille voidaan antaa Lue lisää ›

Teknisen tarkkailun edellytykset? ›

Kuka päättää tekniseen tarkkailuun ryhtymisestä? Kuullaanko minua? Esitutkinnan suorittava viranomainen voi katsoa teknisen tarkkailun olevan erittäin tärkeää rikoksen selvittämiseksi. Teknisen tarkkailun aloittamiseen on saatava tuomioistuimen lupa. Lupa-asian käsittelyssä noudatetaan vangitsemisasian käsittelystä annettuja määräyksiä. Teknisen tarkkailun kohteelle ei kuitenkaan tarvitse varata tilaisuutta tulla kuulluksi. Muutoinhan tarkkailun tavoitteet vesittyisivät. Jos teknisen tarkkailun aloittaminen ei siedä viivytystä, voi Lue lisää ›