Televalvonnan sisältö? Voiko poliisi sulkea liittymäni?

Telekuuntelusta on lain valossa on erotettava televalvonta. Televalvonnassa on kysymys salassa pidettävien puhelinnumeroiden tai muiden tunnistetietojen hankkimisesta viesteistä, jotka on lähetetty rikoksesta epäillyn käyttämästä puhelinliittymästä, sähköpostiosoitteesta tai faksilaitteesta taikka vastaanotettu edellä mainittuun viestimeen. Tietoja on oikeus saada myös matkaviestimen sijainnista. Puhelinliittymä voidaan tilapäisesti jopa sulkea kokonaan.

Poliisille voidaan antaa lupa kohdistaa televalvontaa myös rikoksen asianomistajaan eli uhriin, jos tämä siihen suostuu ja televalvonta on tarpeen rikoksen selvittämiseksi. Jos joku on rikoksen johdosta saanut surmansa, luvan myöntäminen ei edellytä surmatun oikeudenomistajien suostumusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.