Esitutkinta

Nouto esitutkintaan ›

Nouto esitutkintaan edellyttää yleensä ensin kutsua. Esitutkinta on rikoksen tutkintaa. Yleisin syy kutsua henkilö esitutkintaa on kuulustelu joko rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai todistajan asemassa. Noutoa voidaan käyttää kuitenkin kaikkien esitutkintatoimenpiteiden yhteydessä. Jos esitutkintaan kutsuttu jättää ilman hyväksyttävää syytä kutsun noudattamatta, hänet voidaan noutaa sinne. Hyväksyttävän syyn olemassaolo ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hyväksyttävää syy lienee laajempi käsite, kuin Lue lisää ›

Rikoksesta epäillyn oikeudet esitutkinnassa ›

Epäillyn oikeudet esitutkinnassa on pääsääntöisesti ilmoitettava siinä vaiheessa kun ilmenee, että häntä epäillään rikoksesta. Ilmoitukset on kuitenkin annettava viimeistän ennen ensimmäistä kuulustelua. Epäillyn oikeudet esitutkinnassa Epäillyllä on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa. Lähtökohtaisesti avustajalla on oikeus olla läsnä ensimmäisestä kuulustelusta lähtien. Epäillyllä on oikeus saada pyynnöstään puolustaja, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta Lue lisää ›

Esitutkintaperiaatteet ›

Esitutkintaperiaatteet turvaavat esitutkinnan kulkua. Oikeusperiaatteilla voi olla merkitystä yksittäisen esitutkintaa koskevan säännöksen tulkinnassa. Periaatteiden tulkinta- ja ohjausvaikutus korostuu myös silloin, kun laki on monitulkintaista tai aukollista. Periaatteet myös ohjaavat viranomaistoimintaa menettelyllisesti silloin kun kirjoitettu laki vaikenee, eli sitä ei ole. Esitutkintaperiaatteet Esitutkinnan on oltava tasapuolista. Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että Lue lisää ›

Esitutkinta: Esitutkinta-aineiston tallentaminen ›

Kuulustelusta tulee laatia kuulustelupöytäkirja kuulusteltavan käyttämällä kielellä. Niin ikään muistakin esitutkintatoimenpiteistä tulee laatia pöytäkirja tai tehdä merkintä muuhun asiakirjaan. Pöytäkirjattu kertomus tulee heti kuulustelun päätyttyä lukea kuulusteltavalle ja antaa hänen tarkastettavakseen. Kuulustellulta on tiedusteltava, onko hänen kertomuksensa kirjattu pöytäkirjaan oikein. Kuulustelupöytäkirjaan tulee merkittävä sellainen kirjaamista koskeva korjaus- tai lisäyspyyntö, jonka vuoksi pöytäkirjaa ei ole muutettu. Lue lisää ›