Rikoksesta epäillyn oikeudet esitutkinnassa

Epäillyn oikeudet esitutkinnassa on pääsääntöisesti ilmoitettava siinä vaiheessa kun ilmenee, että häntä epäillään rikoksesta. Ilmoitukset on kuitenkin annettava viimeistän ennen ensimmäistä kuulustelua. Epäillyn oikeudet esitutkinnassa Epäillyllä on oikeus käyttää valitsemaansa… Lue lisää »

Nouto esitutkintaan

Nouto esitutkintaan edellyttää yleensä ensin kutsua. Esitutkinta on rikoksen tutkintaa. Yleisin syy kutsua henkilö esitutkintaa on kuulustelu joko rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai todistajan asemassa. Noutoa voidaan käyttää kuitenkin kaikkien esitutkintatoimenpiteiden… Lue lisää »

Esitutkintaperiaatteet

Esitutkintaperiaatteet turvaavat esitutkinnan kulkua. Oikeusperiaatteilla voi olla merkitystä yksittäisen esitutkintaa koskevan säännöksen tulkinnassa. Periaatteiden tulkinta- ja ohjausvaikutus korostuu myös silloin, kun laki on monitulkintaista tai aukollista. Periaatteet myös ohjaavat viranomaistoimintaa… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkinta-aineiston tallentaminen

Kuulustelusta tulee laatia kuulustelupöytäkirja kuulusteltavan käyttämällä kielellä. Niin ikään muistakin esitutkintatoimenpiteistä tulee laatia pöytäkirja tai tehdä merkintä muuhun asiakirjaan. Pöytäkirjattu kertomus tulee heti kuulustelun päätyttyä lukea kuulusteltavalle ja antaa hänen… Lue lisää »