Poliisitutkinta

Rikoksen johdosta tapahtuvaa tutkintaa kutsutaan esitutkinnaksi. Muuta lailla poliisin suorittamaksi säädetty tutkintaa nimitetään poliisitutkinnaksi. Huomattavaa on, että rikostapauksissa valtaosa poliisin tekemistä toimenpiteistä ja pakkokeinoista tehdään esitutkintalain tai pakkokeinolain perusteella. Poliisitutkinnan… Lue lisää »

Kadonnen henkilön etsintä

Kadonnen henkilön etsintä on yleensä poliisin tehtävä. Poliisilla on kadonneen henkilön etsintävelvollisuus ja poliisin on ilmoituksen perusteella tai muusta erityisestä syystä toimitettava poliisitutkinta katoamisen selvittämiseksi. Henkilön katoamisesta kirjataan rikosilmoitus, jos… Lue lisää »

Takavarikko: Takavarikon toimittaminen

Miten takavarikko toimitetaan? Poliisi voi rikoksesta epäillyn kiinniottamisen, kotietsinnän tai henkilöön kohdistuvan etsinnän yhteydessä ottaa takavarikoimista varten haltuunsa esineen, joka silloin tavataan. Poliisimies on ennen takavarikkopäätöstä oikeutettu ottamaan esineen haltuunsa… Lue lisää »

Poliisilakiperustaiset kiinniotot eivät edellytä rikosta

Poliisilakiperustaiset kiinniotot ovat kiinniottoja, jotka tehdään poliisilaissa määriteyillä perusteilla. Poliisilakiperusteinen kiinniotto tehdäänkin usein ilman rikosepäilyä. Poliisilakiperustaiset kiinniotot on erotettava rikostutkintaan liittyvistä kiinniotoista. Sen lisäksi, että kiinnioton lakiperuste on kiinniottolajeissa eri,… Lue lisää »

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella tehdään tilanteissa, joissa toimenpiteen kohteen henkilöllisyys ei selviä. Poliisilla on oikeus kysyä henkilötietoja yksittäiseen tehtävään liittyen. Yksittäistä tehtävää ei ole tarkoin määritetty, mutta konkreettista tehtävää edellytetään.… Lue lisää »

Poliislaki: Yleiset periaatteet

Mitä periaatteita poliisi joutuu noudattamaan toiminnassaan? Poliisin toiminta ei saa perustua mielivaltaan. Poliisin on noudatettava seuraavia periaatteita käyttäessään virkansa suomaa valtaa. Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.… Lue lisää »

Poliisilaki: Valeosto

Millä edellytyksillä voidaan toimia ilman oikeaa henkilöllisyytä? Poliisilla on oikeus valeostoon, jos se on välttämätöntä kätkemisrikoksen tai varkauden taikka sellaisen rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on… Lue lisää »