Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella tehdään tilanteissa, joissa toimenpiteen kohteen henkilöllisyys ei selviä.

Poliisilla on oikeus kysyä henkilötietoja yksittäiseen tehtävään liittyen. Yksittäistä tehtävää ei ole tarkoin määritetty, mutta konkreettista tehtävää edellytetään. Meneillään oleva tehtävä voi olla hätäkeskuksen kautta annettu tai poliisialoitteinen. Samansisältöinen oikeus henkilötietojen saamiseen on myös monilla muilla viranomaisilla (mm. rajavartiolaitos ja tulli).

Henkilötiedoilla tarkoitetaan nimeä ja henkilötunnusta tai sen puuttuessa syntymäaikaa ja paikkaa, josta on tavoitettavissa.

Henkilötietojen antamatta jättäminen on rangaistavaa. Joka ei anna henkilötietojaan syyllistyy rikoslain mukaiseen niskoitteluun. Niskoittelusta määrätään tavallisesti sakkorangaistus.

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen selvittämisen perusteella

Henkilötietojen antamatta jättäminen johtaa tavallisesti kiinniottoon. Poliisin tekemä kiinniotto kuuluu poliisilakiperusteisiin kiinniottoihin ja on yleensä kestoltaan lyhytaikainen. Poliisilakiperustaisuus tarkoittaa myös sitä, että kiinniotettu sijoitetaan poliisivankilassa nk. ”juoppopuolelle”, jossa mm. säilöönottotilan varustuksena on vain lattialla oleva patja.

Kiinniotettu pääsee yleensä vapaaksi, kun henkilöllisyys on selvinnyt.

Lähde §:

Rikoslaki

Poliisilaki

Nopeaa apua lakiasioihin.