Mitä periaatteita poliisi joutuu noudattamaan toiminnassaan?

Poliisin toiminta ei saa perustua mielivaltaan. Poliisin on noudatettava seuraavia periaatteita käyttäessään virkansa suomaa valtaa.

Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. Tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikkia asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti. Syrjintää ei voida hyväksyä. Sovinnollisuus tarkoittaa sitä, että poliisin on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan asiat puhumalla. Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Poliisi ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen. Viran suomaa valtaa voidaan käyttää vain, mikäli muuta mahdollisuutta ei ole.

Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.