Poliisilaki: Vaarallisen teon ja tapahtuman estäminen

Missä tilanteessa poliisi voi rikkoa kotirauhaa? Poliisilla on oikeus päällystöön kuuluvan määräyksestä ja kiireellisessä tapauksessa ilman määräystäkin päästä rakennukseen, muuhun kotirauhan suojaamaan paikkaan tai kulkuneuvoon, jos on perusteltua syytä olettaa,… Lue lisää »

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi tapahtuu poliisilain perusteella. Kiinniotto tällä perusteella on lyhytaikainen, enintään 24 tuntia. Päätöksentekijää ei ole sidottu päivittäisorganisaatioon hierarkiaan, vaan päätöksen kiinniotosta voi tehdä toimivaltainen konstaapeli vanhemmasta konstaapelista… Lue lisää »

Poliisilaki: Poliisivaltuudet

Missä poliisi voi toimia? Lähtökohta on se, että poliisilla on tehtäväänsä suorittaessaan koko maassa poliisilaissa säädetyt valtuudet. Käytännössä poliisi on velvollinen toimimaan sen poliisiyksikön toimialueella, johon hänet on sijoitettu. On… Lue lisää »

Nouto tuomioistuimeen rikosasiassa

Nouto tuomioistuimeen on mahdollista. Noudosta tuomioistuimeen päättää oikeuslaitos, joka pyytää noutoon virka-apua poliisilta. Asianosaisen läsnäolovelvollisuudesta tuomioistuinkäsittelyssä säädetään laissa rikosasioiden oikeudenkäynnissä. Pääsäännön mukaan asianosainen määrätään saapumaan pääkäsittelyyn yleensä henkilökohtaisesti. Valmisteluistuntoon taas… Lue lisää »

Pidättäminen: Pidätysoikeus

Oletko pidätysuhan alaisena? Poliisi voi pidättää sinut, jos se todennäköisin syin epäilee sinua rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Pidätysoikeus on olemassa myös rikoksesta, josta… Lue lisää »

Yleinen kiinniotto-oikeus

Yleinen kiinniotto-oikeus ts. jokamiehen kiinniotto-oikeus on jokaisella luonnollisella henkilöllä. Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta. Se mistä rikoksesta voi seurata vankeutta… Lue lisää »