Yleinen kiinniotto-oikeus ts. jokamiehen kiinniotto-oikeus on jokaisella luonnollisella henkilöllä. Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta. Se mistä rikoksesta voi seurata vankeutta selviää rikoslain tekotunnusmerkistöistä. Esim. varkauden rangaistukseksi määrätään ”on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.” Näin ollen, kun varkaudesta voi saada vankeutta, jokainen voi ottaa verekseltä tai pakenemasta tavatun varkaudesta epäillyn kiinni.

Yleinen kiinniotto-oikeus lievemmissä rikoksissa

Rikoksesta epäillyn voi jokainen ottaa kiinni myös, jos rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Näissä tapauksissa kiinniotto on siis mahdollista, vaikka listarikoksista ei voida tuomita vankeusrangaistusta.

Jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava. Etsintäkuulutuksen lajina on siten oltava ehdoton kiinniotto, ei etsintäkuulutus esim. tiedoksiannon tai muun asian perusteella. Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle. Aina poliisimiestä ei ole lähistöllä. Tällöin viipymätön ilmoitus hätäkeskukseen riittää.

Lähde §:

pakkokeinolaki ja rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.