Oletko pidätysuhan alaisena?

Poliisi voi pidättää sinut, jos se todennäköisin syin epäilee sinua rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta.

Pidätysoikeus on olemassa myös rikoksesta, josta lievin rangaistus on alle kaksi vuotta, mutta ankarin rangaistus vähintään vuosi. Rikoksesta epäilty voidaan tällöin pidättää, jos on syytä epäillä, että tämä lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Pidätys voidaan samoin perustein tehdä, jos on vaara, että epäilty vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa. Rikollista toimintaa todennäköisesti jatkava voidaan myös pidättää.

Pidättämiseen ovat poliisin lisäksi oikeutettuja virallinen syyttäjä sekä tullihallituksen ja rajavartiolaitoksen virkamiehet.

Nopeaa apua lakiasioihin.