Missä poliisi voi toimia?

Lähtökohta on se, että poliisilla on tehtäväänsä suorittaessaan koko maassa poliisilaissa säädetyt valtuudet. Käytännössä poliisi on velvollinen toimimaan sen poliisiyksikön toimialueella, johon hänet on sijoitettu. On mahdollista, että poliisi voidaan määrätä toimimaan myös sijoitusyksikkönsä toimialueen ulkopuolella.

Poliisimies on ilman eri määräystä velvollinen ryhtymään kiireellisiin toimiin koko maassa myös toimialueensa ulkopuolella ja vapaa-aikanaan, jos se on välttämätöntä vakavan rikoksen estämiseksi, tällaista rikosta koskevan tutkinnan aloittamiseksi tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi taikka milloin se näihin rinnastettavan muun erityisen syyn vuoksi on tarpeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.