Miten takavarikko toimitetaan?

Poliisi voi rikoksesta epäillyn kiinniottamisen, kotietsinnän tai henkilöön kohdistuvan etsinnän yhteydessä ottaa takavarikoimista varten haltuunsa esineen, joka silloin tavataan. Poliisimies on ennen takavarikkopäätöstä oikeutettu ottamaan esineen haltuunsa muulloinkin, ei kuitenkaan postilähetystä postin hallusta.

Esineen haltuunotosta on poliisimiehen viipymättä ilmoitettava takavarikkopäätöksen antamiseen oikeutetulle poliisiviranomaiselle. Takavarikosta on laadittava pöytäkirja, jossa on mainittava takavarikon tarkoitus, toimituksen kulku sekä takavarikoidut esineet. Takavarikosta on annettava todistus sille, jonka hallussa esine on ollut.

Poliisi ottaa takavarikoitavan esineen haltuunsa tai panee sen sinetöitävään säilöön. Esine voidaan jättää haltijalleen, jollei sen voida katsoa vaarantavan takavarikon tarkoitusta. Tällöin haltijaa kielletään myymästä tai muuten hukkaamasta esinettä. Esine voidaan lisäksi merkitä sinetillä tai muulla tavoin siten, että se selvästi nähdään takavarikoiduksi. Haltijaa voidaan myös kieltää käyttämästä esinettä.

Nopeaa apua lakiasioihin.