Takavarikko

Takavarikko: Takavarikon toimittaminen ›

Miten takavarikko toimitetaan? Poliisi voi rikoksesta epäillyn kiinniottamisen, kotietsinnän tai henkilöön kohdistuvan etsinnän yhteydessä ottaa takavarikoimista varten haltuunsa esineen, joka silloin tavataan. Poliisimies on ennen takavarikkopäätöstä oikeutettu ottamaan esineen haltuunsa muulloinkin, ei kuitenkaan postilähetystä postin hallusta. Esineen haltuunotosta on poliisimiehen viipymättä ilmoitettava takavarikkopäätöksen antamiseen oikeutetulle poliisiviranomaiselle. Takavarikosta on laadittava pöytäkirja, jossa on mainittava takavarikon tarkoitus, Lue lisää ›

Takavarikko: Takavarikon kumoaminen ja takavarikoitu esine ›

Kenelle takavarikoitu esine kuuluu, jos takavarikko kumotaan? Jos takavarikko kumotaan eikä esinettä tuomita valtiolle menetetyksi, on esineen omistajan noudettava esine kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun poliisi on ilmoittanut, että esine on noudettavissa. Jos esineen omistaja tai se, jolla on esineeseen oikeus, ei esinettä nouda, siirtyy esineen omistusoikeus valtiolle. Jos takavarikoitu esine on löytötavara, kuuluu esine Lue lisää ›

Takavarikko: Takavarikon kesto ›

Kuinka kauan takavarikko kestää? Takavarikko on kumottava heti, kun se ei enää ole tarpeen. Syyttäjä voi päättää, ettei takavarikoitua esinettä tarvita todisteena ja takavarikko käy näin tarpeettomaksi. Takavarikon kohteeksi joutunut voi saattaa takavarikon tuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuimen on otettava takavarikon kumoamista koskeva vaatimus käsiteltäväksi viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä ja päätettävä, onko takavarikko pidettävä voimassa. Tuomioistuimen takavarikkoa Lue lisää ›

Takavarikko: Takavarikoidun esineen myynti ja suljetun kirjeen avaaminen ›

Saako poliisi myydä takavarikoidun esineen tai avata suljetun kirjeen? Takavarikoitu esine on säilytettävä sellaisenaan ja esinettä on hoidettava niin, ettei sitä käytetä väärin. Poliisipiirin päällikkö voi määrätä takavarikoidun esineen myytäväksi, jos esine on helposti pilaantuva, arvoltaan nopeasti aleneva tai erittäin kallishoitoinen. Esineelle saadaan rikoksen selvittämiseksi tehdä kokeita tai testejä. Takavarikoidun suljetun kirjeen tai muun suljetun Lue lisää ›

Takavarikko: Esineen takavarikoiminen ›

Uhkaako esinettäsi takavarikko? Takavarikoimisesta päättää yleensä poliisiviranomainen. Syyteasian käsittelyssä takavarikoimisesta voi päättää tuomioistuin. Esineen takavarikointiin voidaan ryhtyä, jos esine oletettavasti voi olla todisteena rikosasiassa. Takavarikko on sallittu myös silloin kun on syytä olettaa, että esine on joltakin viety tai että tuomioistuin kohdistaa esineeseen menettämisseuraamuksen. Takavarikoitavina esineinä laissa pidetään myös erilaisia aineita. Asiakirjojen takavarikkoa on rajoitettu. Lue lisää ›

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko: Rikoksesta epäillyn omaisuus ja maksuhalukkuus ›

Voiko rikoksesta epäilty saada omaisuutensa mahdollisesti hukkaamiskieltoon ja vakuustakavarikkoon? Rikoksesta epäillyn omaisuutta voidaan määrätä hukkaamiskieltoon, jos on olemassa vaara, että epäilty pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen. Hukkaamiskieltoon saadaan panna enintään määrä, joka oletettavasti vastaa tuomittavaa sakkoa, korvausta ja menettämisseuraamusta. Hukkaamiskielto tarkoittaa sitä, ettei omistaja saa luovuttaa kiellossa olevaa omaisuutta. Hukkaamiskiellon lisäksi Lue lisää ›

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko: Hukkaamiskiellon tai vakuustakavarikon voimassaolo ›

Kuinka kauan hukkaamiskielto on voimassa? Hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko on tuomioistuimessa kumottava, kun sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus. Edellytykset voivat lakata myös muutoin. Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko myös silloin, jos syytettä ei ole nostettu neljän kuukauden kuluessa hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa koskevan päätöksen tekemisestä. Syytteen nostamisen määräaikaa Lue lisää ›