Voiko rikoksesta epäilty saada omaisuutensa mahdollisesti hukkaamiskieltoon ja vakuustakavarikkoon?

Rikoksesta epäillyn omaisuutta voidaan määrätä hukkaamiskieltoon, jos on olemassa vaara, että epäilty pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen. Hukkaamiskieltoon saadaan panna enintään määrä, joka oletettavasti vastaa tuomittavaa sakkoa, korvausta ja menettämisseuraamusta. Hukkaamiskielto tarkoittaa sitä, ettei omistaja saa luovuttaa kiellossa olevaa omaisuutta.

Hukkaamiskiellon lisäksi tai sijasta voidaan määrätä vakuustakavarikko, jos hukkaamiskiellon ei katsota turvaavan riittävästi rikosepäillyn maksuhalukkuutta. Vakuustakavarikossa vastaava määrä omaisuutta voidaan panna maksamisen vakuudeksi takavarikkoon eli omaisuus otetaan ulosottoviranomaisen haltuun.

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko voidaan määrätä myös oikeushenkilölle, jos tämän epäillään pyrkivän välttämään yhteisösakon maksamista.

Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättää tuomioistuin rikostutkinnanjohtajan tai syyttäjän vaatimuksesta. Syytteen vireilletulon jälkeen vaatimuksen voi syyttäjän lisäksi tehdä asianomistaja itselleen tulevan korvauksen maksamisen turvaamiseksi.

Jos asia ei siedä viivytystä, voi tutkinnanjohtaja tai syyttäjä panna omaisuutta väliaikaisesti hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon, kunnes tuomioistuin on päättänyt asiasta. Vaatimus tuomioistuimelle on tehtävä viikon kuluessa väliaikaismääräyksen antamisesta tai väliaikaismääräys kumoutuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: