Uhkaako esinettäsi takavarikko?

Takavarikoimisesta päättää yleensä poliisiviranomainen. Syyteasian käsittelyssä takavarikoimisesta voi päättää tuomioistuin.

Esineen takavarikointiin voidaan ryhtyä, jos esine oletettavasti voi olla todisteena rikosasiassa. Takavarikko on sallittu myös silloin kun on syytä olettaa, että esine on joltakin viety tai että tuomioistuin kohdistaa esineeseen menettämisseuraamuksen. Takavarikoitavina esineinä laissa pidetään myös erilaisia aineita.

Asiakirjojen takavarikkoa on rajoitettu. Asiakirjaa, joka sisältää rikoksesta epäillyn ja hänen läheisensä välisen henkilökohtaisen tiedonannon, ei saa takavarikoida todisteena käytettäväksi, ellei tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus ole vähintään kuusi vuotta vankeutta. Takavarikoida ei todistustarkoituksessa ensinkään saa sellaista asiakirjaa, joka sisältää sellaista tietoa, josta henkilö ei saa todistaa tai josta henkilö saa kieltäytyä todistamasta, jos asiakirja on todistamisesta vapaan henkilön hallussa.

Epäillylle tarkoitetut tai hänen laatimansa kirjeet kirjeet voidaan takavarikoida postin hallusta, jos tutkittavasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja kirjeet voitaisiin lain mukaan takavarikoida vastaanottajansa hallusta. Jäljennös tai ote postin hallusta takavarikoitavasta kirjeestä on viipymättä lähetettävä vastaanottajalle tiedoksi, jos se ei haittaa rikoksen tutkintaa.

Postilähetys tai tavarankuljetus voidaan poliisiviranomaisen määräyksestä pysäyttää postin tai muun lähetyksen toimittajan toimipaikkaan, kunnes päätös takavarikosta ehditään tehdä.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: