Kuinka kauan takavarikko kestää?

Takavarikko on kumottava heti, kun se ei enää ole tarpeen. Syyttäjä voi päättää, ettei takavarikoitua esinettä tarvita todisteena ja takavarikko käy näin tarpeettomaksi. Takavarikon kohteeksi joutunut voi saattaa takavarikon tuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuimen on otettava takavarikon kumoamista koskeva vaatimus käsiteltäväksi viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä ja päätettävä, onko takavarikko pidettävä voimassa. Tuomioistuimen takavarikkoa koskevasta päätöksestä saa valittaa erikseen, mutta valitus ei estä esineen takavarikoimista ennen muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisua.

Takavarikon aiheuttaneesta rikoksesta on nostettava syyte neljän kuukauden kuluessa takavarikosta tai takavarikko on kumottava. Tuomioistuin voi myöntää syytteen nostamiselle lisäaikaa neljä kuukautta kerrallaan, jos syytteen nostaminen viivästyy ja takavarikon voimassapitäminen on edelleen tarpeellista. Takavarikon voimassaoloajan pidentämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Kun tuomioistuin ratkaisee takavarikon aiheuttaneen rikosjutun, sen on samalla määrättävä, onko takavarikko pidettävä edelleen voimassa. Yleensä takavarikoituun omaisuuteen kohdistuu menettämisseuraamus tai takavarikon voimassa pitäminen ei muista syistä ole tarpeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: