Kuinka pitkä ajokielto tulee, jos joudun teostani käräjille?

Jos tekijä jätetään teostaan rangaistukseen tuomitsematta, voidaan hänet vapauttaa myös ajokiellon osalta. Muutoksenhaut ajokieltoon pyritään hovioikeuksissa käsittelemään nopeutetusti, mutta käytännössä käräjäoikeuden määräämä ajokielto on hovioikeuden päätöstä annettaessa ehtinyt jo päättyä, eikä jäkikäteistä hyvitystä ajokieltoon asetetulle ole mahdollista määrätä.

Tuomioistuimen määräämä ajokielto voidaan määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta, mutta yleensä ajokiellot kestävät puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Ajokieltoa määrättäessä otetaan huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja muihin olosuhteisiin. Ajokiellon kestosta määrättäessä otetaan vähennyksenä huomioon aika, jonka kuljettaja on ajokieltoon johtaneen teon vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta, taikka katsottava ajokielto väliaikaisen ajokiellon pituuden vuoksi kokonaan kärsityksi.

Ajokieltoon määrättävän on kyettävä selvittämään ajo-oikeuden välttämättömyys, jotta lievennystä ajokieltoon normaalikäytäntöön nähden voisi saada. Esimerkiksi työnantajan todistus auton käytön välttämättömyydestä työssä voi olla paikallaan. Lähtökohta kuitenkin on, että ajo-oikeuden välttämättömyys ja ajokiellon mahdollisuus tulisi tekijän jo teon hetkellä mieltää.

Nopeaa apua lakiasioihin.