Telekuuntelu. Millä perusteilla poliisi saa kuunnella salaa puheluitani?

Poliisi voi kuunnella puheluitasi, tarkkailla sähköpostiasi ja urkkia faxejasi, jos se epäilee sinua jostakin törkeästä rikoksesta. Tällaisia rikoksia ovat esim. joukkotuhoaseiden valmistelut, maan- ja valtionpetokset ja luonnollisesti kaikki törkeät henki-, seksuaali-, huumausaine- ja omaisuusrikokset.

Telekuuntelun edellytyksenä on, että saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Telekuuntelu sisältää paitsi puhelimien seurannan, myös sähköpostien ja muiden viestimien tarkkailun ja niiden sisältämien sanomien tallentamisen.

Poliisi voi turvautua telekuunteluun liike- ja ammattitoiminnassa, kun on syytä epäillä jotakuta liike- tai ammattitoimintaan liittyvästä sellaisesta rikoksesta, jossa rikoksella tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Kyseeseen tulevia rikoksia liiketoiminnassa ovat mm. törkeät petokset, kavallukset, velallisen epärehellisyydet, veropetokset ja sisäpiiritiedon väärinkäytökset.

Nopeaa apua lakiasioihin.