Turvallisuustarkastus voidaan tehdä monessa paikassa. Myös turvallisuustarkastana toimitaan monenlaisella statuksella. Turvallisuustarkastuksia tehdään esim. lentoasemilla. Tässä artikkelissa keskitytään poliisin tekemään turvallisuustarkastukseen.

Turvallisuustarkastus vapauden menetykseen liittyvänä

Poliisimiehellä voi vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä tarkastaa, mitä henkilöllä on vaatteissaan tai muuten yllään taikka mukanaan olevissa tavaroissa. Turvallisuustarkasuksessa varmistetaan, ettei kiinniotetulla ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi vaarantaa säilyttämisensä taikka aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille.

Työturvallisuusperuste ja identifiointi

Poliisimies voi virkatehtävän suorittamisen yhteydessä tehdä henkilölle turvallisuustarkastuksen vaarallisten esineiden tai aineiden löytämiseksi jos se perustellusta syystä on tarpeen poliisimiehen työturvallisuuden ja virkatehtävän suorittamisen varmistamiseksi.

Henkilö tai hänen mukanaan olevat tavarat voidaan vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä tarkastaa myös hänen tunnistamistaan varten tarpeellisen asiakirjan löytämiseksi. Huomattavaa on, että vapauteen kohdistuva toimenpide ei ole pelkästään rikosperusteista kiinniottamista tai putkaan joutumista. Monenlaiset poliisitehtävät sisältävät lyhytaikaisen vapaudenmenetyksen, joka voi ilmetä esim. käskynä jäädä paikalle asian selvittämistä varten.

Tilaisuudet

Poliisimiehellä on kunkin tilanteen vaativin tavoin ja sen edellyttämässä laajuudessa oikeus tarkastaa oikeudenkäyntiin sekä erityistä suojelua edellyttävään kokoukseen, yleisötilaisuuteen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen tai tilaisuuden osallistujien majoitustiloihin saapuva tai sieltä poistuva taikka tilaisuuden järjestämispaikan tai majoitustilojen välittömässä läheisyydessä oleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien tai majoitustiloissa olevien tai muiden henkilöiden turvallisuudelle.

Turvallisuustarkastus on syytä erottaa henkilötarkastuksesta ja henkilökatsastuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.