Kotietsintälupa on viranomaisen valtuutus tehdä etsintää kotirauhan suojaamassa paikassa. Oikeampi termi on kotietsintämääräys ja sellaisena se myös poliisiasiaintietojärjestelmään kirjataan. Kotietsintä tehdään päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä. Tilanteissa, jotka eivät siedä viivytystä voidaan kotiestintä tehdä myös ilman määräystä. Poliisi toimii varsin tavallisesti kotirauhan suojaamassa paikassa myös ilman pakkokeinolain mukaista kotietsintämääräystä. Toimivalta yksittäisten tehtävien hoitoon tulee tällöin poliisilaista.

Aina ei ole selvää, onko kysymys kotietsinnästä, henkilöetsinnästä vai esim. rikoksen paikkatutkinnasta.

Kotietsintälupa voi sisällöltään vaihdella

Puhuttaessa paikkaan kohdistuvista etsinnöistä kotietinnän lajit ovat; yleinen kotietsintä, erityinen kotietsintä ja paikanetsintä. Viimeksi mainittu tehdään muualla, kuin kotirauhan suojaamassa paikassa, mutta yleisön pääsyä on sinne rajoitettu. Tyypillinen paikka, johon paikanetsintä kohdistuu on ajoneuvot tai esim. taloyhtiön yhteiset varastotilat. Yleinen kotietsintä on nk. normaalitapaus. Erityinen kotietsintä on erityinen kotietsinnän laji ja sen tarkoitus on turvata oikeudenkäymiskaaren mukaisten todistamiskieltojen toteutuminen täysimääräisesti.

Kotietsinnän edellytyksistä

Yleinen tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, ja etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvää tietoa. Tällainen tieto voi olla takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja tai jäljennettävä asiakirja. Se voi olla myös vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus tai muu seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Esimerkkinä varkaus

Poliisilla on tutkittavana teko, jossa rikosnimikkeenä on varkaus.

Rikoslaissa määrätyn varkauden tunnusmerkistön mukaan tekijän on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Maksimirangaistus varkaudesta on siis 1 vuosi ja 6 kk vankeutta. Teosta säädetty ankarin ragaistus on vähintään se vaadittu kuusi kuukautta, joten tämä rangaistuksen ankaruuteen perustuva edellytys täyttyy. Kotietsintä voidaan tehdä.  Tämän edellytyksen lisäksi on tietysti olemassa oletus tutkittavana olevaan rikokseen liittyvästä tiedosta.

Päätöksentekoprosessi poliisissa voi vaihdella. Jos rikos on veres, määräyksen antaa yleensä päivystävä komisario. Jos rikos aukeaa tutkinnan edetessä kotietsintämääräyksen antaa yleensä jutun tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario.

Nopeaa apua lakiasioihin.