Mitkä ovat televalvonnan edellytykset?

Televalvonnan yleisenä edellytyksenä on, että sillä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Televalvonta on sallittua, kun poliisi tutkii rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. Myös tietojenkäsittelyrikoksen, parituksen, oikeudenkäynnissä kuultavan uhkauksen, laittoman uhkauksen ja huumausainerikoksen sekä terroristisen rikosepäilyn yhteydessä televalvontaan voidaan ryhtyä.

Nopeaa apua lakiasioihin.