Henkilötarkastus on henkilöön kohdistuvaa etsintää. Se on eri asia kuin turvallisuustarkastus. Myös lakiperusta on eri. Poliisin tekemää turvallisuustarkastusta käsittelevän artikkelin löydät alta.

Henkilöntarkastus tehdään sen tutkimiseksi, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muuten yllään. Henkilötarkastuksessa tarkastetaan myös mitä tarkastettavalla on mukanaan olevissa tavaroissa.

Henkilötarkastus- edellytykset

Tarkastus perustuu pakkokeinolakiin. Pakkokeinolaissa säännellään toimivaltuuksista rikosten selvittämiseksi.

Henkilöntarkastus esineen, omaisuuden, asiakirjan, tiedon tai seikan löytämiseksi saadaan tehdä, jos etsinnässä voidaan olettaa löytyvät tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä takavarikoitava tieto, jäljennettävä asiakirja, vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus tai muu seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Henkilötarkastus voidaan tehdä jos on syytä epäillä rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikosten rangaistusasteikot on yleensä kirjoitettu rikoslakiin kunkin teon tunnusmerkistön perään.

Henkilötarkastus voidaan tehdä epäiltäessä näitäkin lievempiä tekoja, kun epäillään lievää pahoinpitelyä, näpistystä, lievää kavallusta, lievää luvatonta käyttöä, lievää moottorikulkuneuvon käyttövarkautta, murtovälineen hallussapitoa, lievää alkoholirikosta, lievää vahingontekoa tai lievää petosta.

Tarkastus kohdistuu yleensä siihen, jota on syytä epäillä rikoksesta. Muu kuin rikoksesta epäilty saadaan tarkastaa vain, jos erittäin pätevin perustein voidaan olettaa, että tarkastuksessa löytyy edellä mainittu esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka.

Turvallisuustarkastus

Nopeaa apua lakiasioihin.