Hyvä pankkitapa tarkoittaa ohjeistoa, periaatteita ja käytäntöjä, jotka ohjaavat pankkien toimintaa lainsäädännön lisäksi.

Hyvällä pankkitavalla tarkoitetaan ennen kaikkea pankkien omia ohjeistoja. Tähän liittyy mm. pankkitoiminnan rehellisyys, ammattitaitoisuus ja luottamussuhde asiakkaaseen. Myös pankin velvollisuutta huolehtia työntekijöidensä ammattitaidosta on korostettu.

Hyvä pankkitapa liittyy usein asiakkaan kohtaamiseen

Hyvään pankkitapaan liitetään usein asiakaslähtöisyys. Toiminnassa olisi huomioitava ennen kaikkea asiakkaan etu. Markkinoinnissa ja sopimustoiminnassa on toimittava totuudenmukaisesti antaen palvelusta asiakkaalle oikea kuva.

Pankin hallussa olevat tiedot ovat pankkisalaisuuden alaisia. Työntekijöiden salassapitovelvoitetta on korostettu.

Käytännössä hyvän pankkitavan noudattamista ei valvo kukaan ja pankeilla on intressi toimia myös omien etujensa mukaisesti. Hyvän pankkitavan sisällön määrittelee tällä hetkellä Finanssialan Keskusliitto.


Lähde: Finanssialan keskusliiton julkaisu Hyvä pankkitapa.


Suomen Juristit Oy
22.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.