Kuka voi kääntyä oikeuskanslerin puoleen?

Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä kuka tahansa omassa asiassaan tai muutenkin, jos hän kokee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa. Hänen puoleen voi kääntyä myös se, jonka mielestä hänen asianajajansa on laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Käytännössä oikeuskansleriin voi ottaa yhteyttä tekemällä hänelle kantelun. Laillisuusvalvonta toteutuu kun oikeuskansleri ratkaisee hänelle tehtyjä kanteluita. Kansalaisille tai muilla on oikeus kääntyä oikeuskanslerin puoleen myös silloin, kun hän katsoo ettei perustuslain takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ole toteutunut hänen tai jonkun muun kohdalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.