Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta tehdään maistraatille. Ilmoituksen voi tehdä edunvalvonnan tarpeessa oleva henkilö itse tai kuka tahansa asiasta tietoinen henkilö.

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta

Edunvalvojan määrää yleensä maistraatti, joskin myös käräjäoikeus on toimivaltainen edunvalvojan määrämään. Yleensä edunvalvojan määräämistä koskeva asia menee kuitenkin maistraattiin. Maistraatti ryhtyy selvittämään edunvalvonnan tarvetta joko edunvalvonnan tarpeessa olevan henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella.

Jos edunvalvonnan tarpeessa oleva henkilö hakee itse itselleen edunvalvojan määräämistä, hänen tulee tehdä maistraatille sitä koskeva hakemus. Hakemuksen yhteydessä pitää toimittaa liitteenä lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta. Henkilön omasta halustakaan edunvalvojaa ei määrätä, ellei sille ole tarvetta. Hakemuksen tekemsien lisäksi maistraatti kuulee hakijaa asiassa henkilökohtaisesti.

Jos maistraatti selvittää asiaa toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella, maistraatti pyytää itse terveydenhuollolta lääkärinlausuntoa edunvalvonnan tarpeesta. Näin ollen sen henkilön, joka tekee ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä, ei tarvitse itse hankkia laajasti selvitystä asiasta. Lääkärintodistuksen saaminen toisesta henkilöstä ei tietenkään myöskään onnistu. Lisäksi maistraatti kuulee tässäkin edunvalvontaan esitettyä henkilöä, mikäli hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Maistraatti voi myös kuulla asiassa hakijan tai edunvalvontaan esitetyn henkilön läheisiä. Lisäksi maistraatti voi tarvittaessa pyytää selvityksiä ja lausuntoja eri viranomaisilta, kuten sosiaalitoimelta, ulosottoviranomaiselta, hoitohenkilökunnalta ja pankilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.