Mikä on kuolemanvaraislahja? Onko se sallittu?

Kuolemanvaraislahjalla tarkoitetaan sellaista lahjanlupausta, jossa lahjan täyttäminen on tavalla tai toisella kytketty lupauksen antajan kuolemaan. Lahjanlupaus, joka on tarkoitettu täytettäväksi antajan eläessä, ei ole kuolemanvaraislahja, vaikka lahjanlupaaja sattuisi kuolemaan ennen lahjoituksen täyttämistä.

Kuolemanvaraislahja ei perintöoikeudellisten sääntöjemme mukaan ole sallittu oikeustoimi. Testamentti on ainoa tehokas tapa tehdä kuolemanvaraismääräyksiä omaisuudestaan eli toisin sanoen määrätä tulevasta jäämistöstään.

Vaikka kuolemanvaraislahja on laissa kielletty, se saatetaan panna täytäntöön ja se voi jäädä siviilioikeudellisesti päteväksi. Näin on, jos perittävä ei lupausta elinaikanaan ole peruuttanut ja pätemättömyyteen ei vedota hänen kuoltuaan. Perintöverotuksessa kuolemanvaraislahjaksi tulkittua lahjanlupausta ei tällöinkään otettane huomioon.

Kuolemanvaraislahjaa ei verotuksessa vähennetä jäämistöstä legaatin eli erityistestamentin tavoin päältäpäin. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat täyttäneet lahjan, se verotetaan normaaliin tapaan lahjana. Seurauksena on samantapainen kahdenkertainen verotus kuin tehottomaksi katsotun perinnöstä luopumisen kohdalla. Ensin määrätään perintövero jako-osakkaille normaaliin tapaan lasketusta perintöosasta, sen jälkeen lahjansaajalle vero omasta kuolemanvaraislahjastaan, jonka perilliset ovat täyttäneet.

Nopeaa apua lakiasioihin.