Lahja

Esineen saantosuoja ›

Saantosuoja esineoikeuden peruskäsitteenä Saantosuojalla tarkoitetaan vilpittömästi toimineen luovutuksensaajan suojaa esineen oikeaa omistajaa tai vastaavassa asemassa olevaa sivullista vastaan. Saantosuoja toteutuu siten, että se tekee mahdolliset saantovirheet tehottomiksi ja luovutuksensaaja saa esineen suojaa oikeaa omistajaa vastaan. Saantosuojaa rasittaa kuitenkin oikean omistajan lunastusoikeus esineeseen. Kuka tahansa luvoutuksensaaja ei automaattisesti saa saantosuojaa. Edellytyksenä on, että luovutuksensaaja on ollut vilpittömässä mielessä Lue lisää ›

Lahjoitus: Vain oikea omistaja voi lahjoittaa ›

Onko joku lahjoittanut pois jotakin sinulle kuuluvaa? Kukaan ei voi lahjoittaa sellaista omaisuutta, joka ei kuulu hänelle. Lahjanantajan on siis oltava lahjoitettavan omaisuuden oikea omistaja. Tästä ei voida poiketa edes sellaisessa tapauksessa, että lahjanantaja kuvitteli omistavansa lahjoitetun esineen. Esimerkiksi lapsen edunvalvoja ei voi luovuttaa alaikäisen lapsen omaisuutta. Myöskään aviopuoliso ei saa luovuttaa toisen puolison omaisuutta Lue lisää ›

Lahjoitus: Pätemätön lahjoitus ›

Onko sinua taivuteltu antamaan lahja? Lahjoitukset tehdään usein läheisten ihmisten kesken ja lahjoittamistilannetta leimaa molemminpuolinen luottamus. Siitä huolimatta lahjoitustilanteisiin saattaa liittyä pakottamista tai taivuttelua. Jos jälkeenpäin ilmenee, että lahjanantaja ei olekaan vapaaehtoisesti luovuttanut omaisuuttaan, lahja voidaan julistaa pätemättömäksi. Lakimies kannattaa ottaa avuksi. Lahjan julistaminen pätemättömäksi on itse asiassa tavallisempaa kuin kaupan pätemättömäksi julistaminen. Se johtuu Lue lisää ›

Lahjoitus: Lahjoituksen muotovaatimukset ›

Vaaditaanko lahjoitukselta määrämuotoa? Kiinteän omaisuuden luovutus, perustuu se sitten kauppaan, vaihtoon tai lahjaan, on maakaaren säännösten alainen. Kiinteän lahjoitus on täten tehtävä maakaaren säätämässä muodossa kirjallisesti kaupanvahvistajan vahvistuksin. Irtaimen lahja on vapaamuotoinen oikeustoimi. Lahjan antaminen ollakseen pätevä ei edellytä minkään erityisen muodon noudattamista. Riittävää on lahjoitustahdon ja vastaanottotahdon olemassa olo. Tahdot voivat ilmetä esim. asiakirjasta, Lue lisää ›

Lahja: Lahjanlupaus ›

Oletko antanut sitovia lahjanlupauksia? Lahjanlupaus on oikeudellinen toimi, joka edellyttää sekä sen antajalta että vastaanottajalta oikeustoimikelpoisuutta eli oikeudellista toimintakykyä. Lupaus on tietenkin vapaaehtoinen toimi, mutta se synnyttää tiettyjä velvollisuuksia. Jos lahjanlupauksen saaja ei torju lupausta, hänellä on oikeus myöhemmin vaatia lupauksen täyttämistä. Lupauksen antajan on pidettävä sanansa. Jos hän ei näin tee, kyseessä on sopimusrikkomus. Lue lisää ›

Lahja: Lahjanlupauksen sitovuus ›

Sitooko lahjanlupaus antajaansa? Lahjanlupaus on lupaus lahjan antamisesta. Lupauksen kirjaamista asiakirjaan voidaan pitää osoituksena lopullisesti muotoutuneesta tahdosta. Irtaimen omaisuuden lahjoittamista koskeva lupaus ei ole sitova niin kauan kuin lahjoitusta ei ole täytetty. Lahjoitusta ei katsota täytetyksi ennen kuin lahjan saaja on saanut haltuunsa sen, mitä on luvattu. Velkakirjassa tai muussa asiakirjassa annettu lupaus sitoo antajaansa Lue lisää ›

Lahja: Lahja oikeudellisena käsitteenä ›

Mitä lahja oikeudellisena käsitteenä tarkoittaa? Lahjan sisältö vaihtelee eri yhteyksissä. Käsitteen yhtenäisyyttä ylläpitävät vain tietyt oikeuskirjallisuudessa esitetyt tunnusmerkit, jotka yleensä esiintyvät lahjoiksi kutsutuissa oikeudellisissa ilmiöissä. Lahjasta voidaan puhua, jos varallisuutta siirtyy vastikkeetta henkilöltä toiselle, minkä seurauksena antajan varallisuus vähenee ja vastaanottajan lisääntyy, luovutustoimi on vapaaehtoinen ja luovutukseen sisältyy lahjoittamistahto. Lahjaoikeustoimen kohteena voi periaatteessa olla mikä Lue lisää ›

Irtain omaisuus: Irtaimen omaisuuden lahjoittaminen ›

Oletko aikeissa lahjoittaa jotakin jollekin? Onko lahjan käsite tuttu? Irtaimen omaisuuden lahjoittaminen on oikeustoimi, jolla lahjanantaja siirtää vapaaehtoisesti varallisuuttaan lahjansaajalle. Luovutus on yleensä kokonaan vastikkeeton, eli saaja saa lahjan ilmaiseksi. Joskus lahjanantaja voi periä saajalta ns. nimellisen hinnan. Tällöin luovutus on kuitenkin lahja, koska summa on niin pieni lahjan arvoon nähden. Lahjaksi katsotaan mm. raha, Lue lisää ›

Irtain omaisuus: Irtaimen lahjoitus ja lahjanlupauslaki ›

Sitooko irtaimen lahjoitus lahjanantajan velkojia? Irtaimen lahjoitusta koskeva yleislaki on lahjanlupauslaki. Siinä on säädetty mm. siitä, milloin lahjanlupaus tulee velkojia sitovaksi. Lain mukaan oikeinkin annettu lahjanlupaus on pätemätön antajan velkojia kohtaan, jos lahjoitusta ei ole täytetty. Lahjoitus on täytetty, kun lahjan saaja on saanut haltuunsa sen mitä on luvattu. Velkojia kohtaan hallinnansiirto on siis välttämätön, Lue lisää ›

Irtaimen lahjoitus: Kuolemanvaraislahja ›

Mikä on kuolemanvaraislahja? Onko se sallittu? Kuolemanvaraislahjalla tarkoitetaan sellaista lahjanlupausta, jossa lahjan täyttäminen on tavalla tai toisella kytketty lupauksen antajan kuolemaan. Lahjanlupaus, joka on tarkoitettu täytettäväksi antajan eläessä, ei ole kuolemanvaraislahja, vaikka lahjanlupaaja sattuisi kuolemaan ennen lahjoituksen täyttämistä. Kuolemanvaraislahja ei perintöoikeudellisten sääntöjemme mukaan ole sallittu oikeustoimi. Testamentti on ainoa tehokas tapa tehdä kuolemanvaraismääräyksiä omaisuudestaan eli Lue lisää ›