Sitooko lahjanlupaus antajaansa?

Lahjanlupaus on lupaus lahjan antamisesta. Lupauksen kirjaamista asiakirjaan voidaan pitää osoituksena lopullisesti muotoutuneesta tahdosta.

Irtaimen omaisuuden lahjoittamista koskeva lupaus ei ole sitova niin kauan kuin lahjoitusta ei ole täytetty. Lahjoitusta ei katsota täytetyksi ennen kuin lahjan saaja on saanut haltuunsa sen, mitä on luvattu. Velkakirjassa tai muussa asiakirjassa annettu lupaus sitoo antajaansa jo ennen lahjoituksen täyttämistä, jos asiakirja on annettu lahjan saajalle. Lupaus sitoo myös silloin, jos asianhaarat lupausta tehtäessä osoittavat, että se oli tarkoitettu tulemaan yleiseen tietoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.