Löytötavara

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen ›

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun esine on toimitettu poliisille, ellei oikea omistaja tuossa ajassa ole sitä noutanut. Välttääkseen omaistusoikeuden siirrymisen kadotettua omaisuutta onkin ryhdyttävä kyselemään mahdollisimman pian siitä, kun katoaminen havaitaan. Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen löytäjälle Omistusoikeus voi siirtyä myös löytäjälle. Näin tapahtuu silloin, kun löytäjä on saanut luvan säilyttää löytötavaraa tai Lue lisää ›

Löytötavara — miten löytäjän on toimittava? ›

Löytötavara on esine, jonka joku löytää useimmiten yleiseltä paikalta tai julkisista tiloista. Löytäjällä on kaksi päävelvollisuutta: ilmoittamis- ja toimittamisvelvollisuus. Löytäjän on ilmoitettava viipymättä löydöstään esineen omistajalle tai toimitettava esine poliisille. Laitoslöydön voi toimittaa kunkin laitoksen omaan löytötavaratoimistoon tai antaa henkilökunnalle. Ilmoitus irtaimen oikealle omistajalle on tehtävä aina niissä tilanteissa, kun esineen oikea omistaja on mahdollista Lue lisää ›

Löytötavara ›

Löytötavara on irtain esine, jonka kuka tahansa voi löytää esim. kadulla kävellessään. Löytötavara määritellään tarkemmin laissa; löytötavaran ei yleensä pidetä esineitä, jonka joku on hylännyt, eläimiä, eikä hylättyjä ajoneuvoja ja ilma-aluksia. Tietyistä löytötavaroista on omaa erityislainsäädäntöään (esim. muinaismuisto ja avaruusesineet). Vähäarvoinen löytötavara ja vähäarvoisuuden merkitys Vähäarvoisena pidetään löytötavaraa, jonka raha-arvo on enintään 20 euroa ja Lue lisää ›

Löytötavara: Löytötavaratoimisto voi olla myös yksityinen ›

Saako kuka tahansa pitää löytötavaratoimistoa? Lääninhallitus voi myöntää luvan pitää löytötavaratoimistoa. Luvan voi saada yksityinen ihminen, yhteisö tai kunta. Lääninhallitus arvioi löytötavaratoimiston tarpeellisuuden lupaa harkitessaan. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen on syytä. Lääninhallitus myös valvoo löytötavaratoimistojen toimintaa. Löytötavaratoimistoon tuotu omaisuus, joka vaatii viranomaisen luvan (esim. ase), on toimitettava välittömästi poliisille. Näin pitää tehdä myös tavaralle, Lue lisää ›

Löytöpalkkio: Löytäjällä on oikeus löytöpalkkioon ›

Palkkio löytäjälle löydetystä tavarasta? Löytäjällä on oikeus 10 prosentin löytöpalkkioon. Löytöpalkkion suuruus on aina vähintään neljä euroa. Omistaja saa tavaransa takaisin vasta sitten, kun hän on maksanut tämän palkkion. Omistajan on korvattava myös löytäjälle löydön aiheuttamat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Niitä voi aiheutua mm. tavaran toimittamisesta löytötavaratoimistoon. Löytöpalkkiota ei suoriteta julkisista tiloista löytyneistä löydöistä. Tällaiset Lue lisää ›