Löytötavara on irtain esine, jonka kuka tahansa voi löytää esim. kadulla kävellessään. Löytötavara määritellään tarkemmin laissa; löytötavaran ei yleensä pidetä esineitä, jonka joku on hylännyt, eläimiä, eikä hylättyjä ajoneuvoja ja ilma-aluksia. Tietyistä löytötavaroista on omaa erityislainsäädäntöään (esim. muinaismuisto ja avaruusesineet).

Vähäarvoinen löytötavara ja vähäarvoisuuden merkitys

Vähäarvoisena pidetään löytötavaraa, jonka raha-arvo on enintään 20 euroa ja jolla ei ilmeisesti ole omistajalle erityistä käyttö-, tunne- tai muuta henkilökohtaista arvoa. Vähäarvoisenkin löytötavaran löytäjän on ilmoitettava löydöstään omistajalle, jos tämä on tiedossa. Vähäarvoisen löytötavaran, jonka omistaja ei ole vaikeudetta selvitettävissä, saa löytäjä pitää, ellei löydös tapahtunut laitoksessa.

Löytäjän on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava löydöstä omistajalle tai toimitettava löytötavara poliisille. Laitoslöydöt on kuitenkin pääsääntöisesti luovutettava ko. laitoksen henkilökunnalle. Omaisuus, jonka hankkiminen tai hallussapito on kiellettyä tai vaatii viranomaisen luvan, on välittömästi toimitettava poliisille. Tällaisia luvanvaraisia löytötavaroita voivat olla esim. ampuma-aseiden osat ja patruunat.

Löytöpalkkio

Omistajalla on oikeus saada löytötavara takaisin, jos hän maksaa löytäjälle löytöpalkkion ja korvaa löydön aiheuttamat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia voi aiheutua esim. ansionmenetyksistä ja löydetyn esineen kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kustannuksia voi aiheutua myös siitä, että löytötavaran säilyminen edellyttää erityisiä toimia.

Omistusoikeus voi siirtyä löytäjälle

Jos omistaja ei nouda löytötavaraa kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta poliisille taikka siitä kun löytäjä on saanut luvan säilyttää löytötavaraa tai on ilmoittanut löydöstä omistajalle, löytötavaran omistusoikeus siirtyy pääsääntöisesti löytäjälle. Kaikki omaisuus, kuten lääkkeet ja avaimet eivät kuitenkaan siirry löytäjän omistukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.