Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun esine on toimitettu poliisille, ellei oikea omistaja tuossa ajassa ole sitä noutanut. Välttääkseen omaistusoikeuden siirrymisen kadotettua omaisuutta onkin ryhdyttävä kyselemään mahdollisimman pian siitä, kun katoaminen havaitaan.

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen löytäjälle

Omistusoikeus voi siirtyä myös löytäjälle. Näin tapahtuu silloin, kun löytäjä on saanut luvan säilyttää löytötavaraa tai on ilmoittanut löydöstään omistajalle, mutta kolmen kuukauden kuluessa omistaja ei nouda omaisuuttaan. Laitoslöydön, jota ei ole toimitettava poliisille, omistajuus siirtyy löytötavaratoimisston pitäjälle.

Omistusoikeuden siirtymisessä on esinekohtaisia poikkeuksia

Löytäjä ei saa omistusoikeutta löytämäänsä polkupyörään eikä mopoon. Polkupyörät ja mopot, joita omistaja ei ole noutanut, myydään huutokaupalla. Löytäjällä on oikeus saada yksi kolmasosa esineen myyntihinnasta. Löytäjä ei myöskään saa omistusoikeutta asiakirjoihin, jotka voidaan kuolettaa tai joiden omistaja ei ole tiedossa. Omistusoikeus ei myöskään siirry löydettyihin lääkkeisiin, avaimiin, henkilö- ja lupatodistuksiin, pankki- ja luottokortteihin sekä muuhun vastaavaan omaisuuteen. Kolmen kuukauden kuluttua omistusoikeude ei siirry löytäjälle myöskään sellaiseen omaisuuteen, jonka hankkimiseen tai hallussapitoon vaaditaan lupa, ellei löytäjällä tällaista lupaa ole.

Jos löytäjäkään ei nouda, omistusoikeus siirtyy valtiolle

Mikäli löytäjä ei ole noutanut löytötavaraa poliisilta kolmen kuukauden kuluessa sen omistusoikeuden siirtymisestä hänelle, löytötavaran omistusoikeus siirtyy valtiolle. Yleensä löytötavarasta tulee valtion omaisuutta siis kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on tuotu löytötavaratoimistoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.