Irtaimen esineen vuokra on käyttöoikeuden luovutus vastiketta vastaan. Se on siis vapaamuotoinen sopimus vastikkeellisen käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralleantajan irtaimeen esineeseen. Irtain esine voi olla melkein mitä tahansa jonka vuokraamisesta ei ole omaa erityislainsäädäntöä. Tähän vuokratyyppiin sovelletaan siksi keskeisesti yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita, jotka velvoittavat siis yleisesti kaikenlaisissa sopimussuhteissa. Muilta osin vuokranantajalla ja vuokralaisella on vapaus sopia keskenään vuokrasuhteen järjestämisestä. Tämän takia osapuolten tekemä vuokrasuhdetta koskeva sopimus on erityisen tärkeässä asemassa, kun arvioidaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä muita vuokrasuhteeseen liittyviä seikkoja.

Irtaimen esineen vuokra

Irtaimen vuokraamisessa on huomioitava sopimusoikeudelliset yleiset periaatteet. Tällaisia sääntöjä ovat esimerkiksi: sopimusvelvoitteet on täytettävä ajallaan, ja rikkoja maksaa aiheuttamansa vahingon. Nämä säännöt eivät kuitenkaan ole kaikenkattavia, minkä vuoksi vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä sopia nimenomaisesti vuokrasuhteen keskeisimmistä ehdoista kirjallisesti. Vuokrasopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää valmiita asiakirjapohjia.


Lue lisää maanvuokrasta.


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.