Irtaimen esineen vuokra

Irtaimen esineen kunto vuokrasuhteessa ›

Irtaimen esineen kunto on oltava sopimuksen mukainen. Sopimusoikeudessa on kaksi perusperiaatetta: sopimusvapauden periaate ja sopimuksen sitovuuden periaate. Näin ollen osapuolet voivat sitoutua muos huonoon sopimukseen. Esineen on sovelluttava tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Esineen tulee lisäksi soveltua sellaiseen erityiseen käyttötarkoitukseen, johon vuokralainen on suunnitellut esinettä käyttävänsä ja josta vuokranantaja oli tietoinen sopimuksentekohetkellä. Irtaimen esineen hoito Vuokralla olevaa esinettä on Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokran suuruus käytännössä ›

Irtaimen esineen vuokran suuruus määräytyy vuokranantajan ja vuokralaisen välisellä vapaalla sopimuksella. Vuokra sovitaan lähestulkoon aina tietyksi rahasummaksi, mutta vuokra voidaan suorittaa myös muilla tavoin jos osapuolet niin sopivat. Vuokran määrää ei tarvitse sopia tarkkana lukuna, vaan on mahdollista sopia laskutavasta jonka mukaan vuokran määrä määritellään. Lähtökohtaisesti vuokran määrä säilyy koko sopimussuhteen ajan sen suuruisena kuin Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokran maksu ›

Irtaimen esineen vuokran maksu tarkoittaa vastikkeen suorittamista irtaimen esineen omistajalle. Vuokrasuhteen ehdot, velvollisuudet ja oikeudet kannattaa määritellä kirjallisessa vuokrasopimuksessa. Tulkintaongelmat voivat liittyä tilanteisiin joissa ei ole otettu kantaa johonkin sopimussuhteessa vaikuttavaan kysymykseen. Ellei muuta ole sovittu, on vuokra maksettava vuokranantajan luona eli niin kutsuttuna viemävelkana. Käytännössä on yleistä, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle tilinumeron jolle vuokra Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokra ›

Irtaimen esineen vuokra on käyttöoikeuden luovutus vastiketta vastaan. Se on siis vapaamuotoinen sopimus vastikkeellisen käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralleantajan irtaimeen esineeseen. Irtain esine voi olla melkein mitä tahansa jonka vuokraamisesta ei ole omaa erityislainsäädäntöä. Tähän vuokratyyppiin sovelletaan siksi keskeisesti yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita, jotka velvoittavat siis yleisesti kaikenlaisissa sopimussuhteissa. Muilta osin vuokranantajalla ja vuokralaisella on vapaus sopia keskenään vuokrasuhteen Lue lisää ›