Irtaimen esineen vuokran maksu tarkoittaa vastikkeen suorittamista irtaimen esineen omistajalle. Vuokrasuhteen ehdot, velvollisuudet ja oikeudet kannattaa määritellä kirjallisessa vuokrasopimuksessa. Tulkintaongelmat voivat liittyä tilanteisiin joissa ei ole otettu kantaa johonkin sopimussuhteessa vaikuttavaan kysymykseen. Ellei muuta ole sovittu, on vuokra maksettava vuokranantajan luona eli niin kutsuttuna viemävelkana. Käytännössä on yleistä, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle tilinumeron jolle vuokra maksetaan tilisiirtona. Myös muunlaisista maksutavoista voidaan vapaasti sopia. Maksun suorittamisen ajankohta voi muodostua ongelmalliseksi, mikäli eräpäivästä ei ole sovittu.

Irtaimen esineen vuokran maksu

Vuokra on maksettava vastasuorituksen tultua suoritetuksi ja vaadittaessa. Eli jos vuokralaiselle on annettu mahdollisuus käyttää vuokraesinettä, vuokranantajalla on oikeus vastasuorituksena vaatia vuokraa maksettavaksi. Jos asiasta ei ole mitään sovittu, on maksukautena pidettävä vuokraesineen käyttöikä ja muut seikat huomioiden kohtuullista aikaa. Vuokraa on maksettava siltä ajalta jonka vuokrasuhde on voimassa, eli ajalta jonka vuokralainen saa käyttää vuokralle annettua esinettä.

Vahingon korvaaminen

Mikäli vuokraesinettä hallussaan pitävä vuokralainen ei palauta esinettä sovittuna ajankohtana, hänen on korvattava vuokranantajalle esineen käyttöoikeuden menetyksestä aiheutuva vahinko. Maksamattoman vuokran maksuvelvollisuus ei säily ikuisesti, vaan laissa on säädetty velkojen vanhentumisesta. Jos suoritusta ei vaadita vuosien kuluessakaan, voidaan katsoa että osapuoli on luopunut oikeudestaan saada kyseisen suorituksen. Jos vuokrasuhteen osapuoli ei siis vaadi suoritusta tietyssä, yleensä vuosien mittaisessa ajassa, hän saattaa lopullisesti menettää oikeutensa vaatia suoritusta.


Lue lisää irtaimen esineen vuokrasta.

Lähde §: laki velan vanhentumisesta


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.