Irtaimen esineen kunto on oltava sopimuksen mukainen. Sopimusoikeudessa on kaksi perusperiaatetta: sopimusvapauden periaate ja sopimuksen sitovuuden periaate. Näin ollen osapuolet voivat sitoutua muos huonoon sopimukseen. Esineen on sovelluttava tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Esineen tulee lisäksi soveltua sellaiseen erityiseen käyttötarkoitukseen, johon vuokralainen on suunnitellut esinettä käyttävänsä ja josta vuokranantaja oli tietoinen sopimuksentekohetkellä.

Irtaimen esineen hoito

Vuokralla olevaa esinettä on hoidettava asianmukaisesti ja hiljaisesti. Jos esineen käyttö edellyttää erityisohjeita, on ne vuokranantajan annettava ja vuokralaisen noudatettava. Jos vuokralainen ei näitä erityisohjeita noudata, on hän vastuussa siitä aiheutuvista vahingoista.

Irtaimen esineen kunto – vahinkotapaukset

Vuokralle annetun esineen kunnosta vastaa vuokranantaja, ellei toisin ole sovittu. Vuokralaisella puolestaan on velvollisuus pitää asianmukaisesti huolta vuokranantajan omaisuudesta vuokrasuhteen päättymiseen saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esinettä on käsiteltävä huolelllisesti, noudatettava käytöstä annettuja ohjeita, sekä käytettävä vain siihen tarkoitukseen mihin sitä on sovittu käytettävän. Mikäli esine vahingoittuu vuokralaisesta johtuvasta syystä, vuokralainen on vastuussa vahingosta. Esineen tahallinen vahingoittaminen, tai sopimuksen vastainen käyttö, johtaa ankaran vastuun toteutumiseen. Aiheutetun vahingon korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä. Vuokraesineen kunto kannattaa tarkastaa molempien osapuolien toimesta vuokrasuhteen alussa ja lopussa.


Lue lisää irtaimen esineen vuokrasta.

Lähde §: laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeustoimilaki), vahingonkorvauslaki


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.