Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu osapuolten kesken tai työehtosopimuksessa, noudatetaan lain mukaisia irtisanomisaikoja. Näiden aikojen pituus riippuu työsuhteen kestosta. Mitä kauemmin työsuhde on kestänyt, sitä pidempää irtisanomisaikaa noudatetaan. Lain mukaan irtisanomisajat ovat

Työnantajan irtisanoessa

työsuhteen kesto irtisanomisaika
< 1 v 14 vrk
1-4 v 1 kk
4-8 v 2 kk
8-12 v 4 kk
12v < 6 kk

Työntekijän irtisanoutuessa

työsuhteen kesto irtisanomisaika
< 5 v 14 vrk
5 v < 1 kk

Irtisanomisaika voi olla pisimmillään kuusi (6) kuukautta. Se on kuusi kuukautta myös silloin, kun on sovittu tätä pidemmästä ajasta. Lisäksi työntekijän irtisanomisaika ei saa olla pidempi, kuin työnantajalle asetettu irtisanomisaika.

Lain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat siis myös keskenään sopia irtisanomisajoista. He voivat sopia myös, että irtisanomisaikaa ei ole lainkaan. Irtisanomisajoista on kuitenkin määrätty sitovasti useissa työehtosopimuksissa.

Irtisanomisaika velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijää. Jos sitä ei noudateta, irtisanomisen toimittanut osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle aiheuttamansa vahingon. Jos esimerkiksi työnantaja irtisanoo työntekijän ilman irtisanomisaikaa, työntekijän vahinko on menetetty palkka. Työnantajalle aiheutuva vahinko voi olla esimerkiksi toiminnan häiriintyminen. Korvaus maksetaan rahana. Sen suuruus on irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä.

Nopeaa apua lakiasioihin.