Isyyden kumoaminen maistraatissa voidaan tehdä isyyslain reunaehtojen täyttyessä silloin, kun vanhemmat ovat asiasta yksimielisiä ja sitä yhdessä hakevat.

Isyyden kumoaminen digi- ja väestötietovirastossa

Isyyden kumoamista koskevat säännökset ovat isyyslaissa. Isyyden kumoaminen tehdään joko digi- ja väestötietovirastossa tai käräjäoikeudessa. Maistraatin toimivalta isyyden kumoamista koskevissa asioissa rajoittuu pieneen alueeseen muun jäädessä käräjäoikeuden toimialueelle.

Aviomiehen isyys on kumottu, kun toinen mies on tunnustanut isyytensä maistraatissa ja maistraatti on vahvistanut miehen isyyden tunnustamisen perusteella. Myös siinä tapauksessa, että lapsen äiti ja aviomies ovat yhdessä pyytäneet lastenvalvojalta isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä, ja oikeusgeneettisen isyystutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aviomies ei voi olla lapsen isä, maistraatti voi vanhempien yhteisestä hakemuksesta vahvistaa, että aviomies ei ole lapsen isä. Maistraatti voi siis kumota isyyden silloin, kun vanhemmat sitä yhdessä pyytävät ja myöskin lain reunaehdot täyttyvät.

Maistraatti ei voi kuitenkaan kumota miehen isyyttä oikeusgeneettisen isyystutkimuksen perusteella, jos äidille on annettu hedelmöityshoitoa ajankohtana, jolloin lapsi on saatettu alkuun. Oikeusgeneettinen isyystutkimus tarkoittaa käytännössä DNA-testiä ja jos lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen perusteella, ei DNA-testiä ole aina mielekästä edes tehdä.

Isyyslain mukaan isyyden kumoamista koskeva asia voidaan ratkaista maistraatissa lasta kuulematta. Tämä johtuu siitä, että maistraatin tekemät isyyden kumoamiset ajoittuvat nopeasti lapsen syntymän jälkeiseen ajankohtaan. Nimittäin hakemus maistraatille tulee tehdä ennen kuin vuosi on kulunut lapsen syntymästä.

Digi- ja väestötietoviraston isyyden kumoamista koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.