Jos lapsen äiti on lapsen syntymän aikaan avioliitossa miehen kanssa, määräytyy lapsen isyys avioliiton perusteella ja aviomiehestä tulee lapsen isä.

Isyys avioliiton perusteella

Avioliitossa syntyneen lapsen isä määräytyy avioliittoon perustuvan isyysolettaman mukaan. Isyyslain 2 §:n mukaan aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Tämä aviomiehen isyysolettama on hyvin vahva. Sitä sovelletaan, vaikka sen tiedettäisiin olevan virheellinen. Jos aviomiehen virheellinen isyys halutaan kumota, on se tehtävä isyyden kumoamista koskevalla kanteella. Isyyden kumoamista koskeva kanne on nostettava käräjäoikeudessa.

Aviomiehen isyysolettama kumoutuu ilman kumoamiskannetta silloin, kun toinen mies on tunnustanut isyytensä laissa säädetyllä tavalla ja maistraatti on hyväksynyt tunnustamisen.

Jos avioliitto on aviomiehen kuoleman vuoksi purkautunut ennen lapsen syntymää, aviomies on lapsen isä, jos lapsi on syntynyt sellaiseen aikaan, että lapsi on voinut tulla siitetyksi ennen aviomiehen kuolemaa. Tässäkään tapauksessa ei lähdetä hakemaan täyttä varmuutta lapsen isyydestä, vaan oletus aviomiehen isyydestä on vahva. Jos lapsi on voinut tulla siitetyksi miehen elossa ollessa, edesmennyt aviomies katsotaan lapsen isäksi. Jos kuitenkin lapsen äiti on ennen lapsen syntymää solminut uuden avioliiton, uusi aviomies on siinä tapauksessa lapsen isä. Näin on siitä huolimatta, että lapsi olisi siitetty edellisen avioliiton aikana ja vaikka olisi tiedossa, ettei uudella aviomiehellä ole osuutta lapsen syntymään.

Nopeaa apua lakiasioihin.