Isyyskanteen määräaika

Isyyskanteen, eli kanteen isyyden vahvistamiseksi tai kumoamiseksi, nostamisen määräaika vaihtelee hieman tilanteesta riippuen. Isyyskanteen nostamisen edellytykset mukaan lukien kanteen määräajat perustuvat isyyslakiin.

Isyyskanteella voidaan ymmärtää sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevia kanteita. Näiden vireille panijoita voivat olla lapsi, äiti, isäksi vahvistettu mies sekä mies, joka olettaa olevansa lapsen isä.

Isyyden vahvistamista koskevaa kannetta ei voida enää ajaa, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja vastustaa isyyden vahvistamista. Yksi määräaika siis liittyy lapsen ikään, mutta se määräaika on ehdollinen ja riippuu lapsen suhtautumisesta asiaan. Tahdosta riippumaton ”määräaika” sisältyy lapsen kuolemaan. Kannetta isyyden vahvistamiseksi ei nimittäin voida saattaa vireille eikä asian käsittelyä jatkaa, jos lapsi on kuollut.

Miehen, joka katsoo olevansa lapsen isä, on pantava kanne vireille vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hän sai tiedon sellaisesta lastenvalvojan päätöksestä, jolla isyyden selvittäminen on keskeytetty koska lapsesta tai äidistä ei ole saatu näytettä oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten. Samoin tilanteessa, jossa mies saa tiedon maistraatin päätöksestä, jolla isyys jätetty vahvistamatta muusta syystä kuin siitä, että isyyden tunnustamista ei ole hyväksytty.

Isyyden kumoamista koskevan kanteen määräajat

Äidin, aviomiehen sekä miehen, joka katsoo olevansa aviomiehen sijasta lapsen isä, on pantava kanne vireille kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Jos miehen isyys on vahvistettu tunnustamisen perusteella, isyytensä tunnustaneen miehen ja äidin on pantava kumoamista koskeva kanne vireille kahden vuoden kuluessa siitä, kun isyys on vahvistettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.