Voiko isyyskanteen vastustaminen estää isyyden vahvistamisen tai kumoamisen? Vastaus riippuu siitä, kuka on nostanut kanteen ja kuka sitä vastustaa.

Isyyskanteen vastustaminen

Isyyden vahvistamista voidaan vastustaa eri henkilöiden taholta eri vaiheissa. Ensinnäkin isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää on lähtökohtaisesti mahdollista, mutta miehen tunnustamista ei oteta vastaan, jos lapsen äiti vastustaa sitä.

Varsinaista isyyden vahvistamista koskevaa kannetta ei voida ajaa, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja vastustaa isyyden vahvistamista. Näin ollen lapsen itsensä vastustaminen estää isyyden vahvistamista koskevan kanteen ajamisen. Lapselta edellytetään kuitenkin 15 -vuoden ikää. Alle 15 -vuotiaan lapsen puolesta lapsen äiti esimerkiksi ei voi käyttää lapsen puhevaltaa. Ikäraja on poikkeuksellisesti 15 -vuotta, ei 18 -vuotta. Lain taustalla lienee ajatus siitä, että jo 15 -vuotias kykenee ymmärtämään asian merkityksen siinä määrin, että voi itse siitä päättää.

Isyyden tunnustamisen vastustaminen

Isyyttä ei voida tunnustamisen perusteella vahvistaa, jos tunnustaminen koskee avioliitossa syntynttä lasta, elleivät äiti ja aviomies ole hyväksyneet tunnustamista. Tämä koskee siis tilannetta, missä muu kuin aviomies haluaa tunnustaa isyyden.

Isyyttä ei voida tunnustamisen perusteella vahvistaa myöskään, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, ellei lapsi ole hyväksynyt tunnustamista.

Jos tunnustaminen on tehty ennen lapsen syntymää, isyyttä ei voida vahvistaa tunnustamisen perusteella, ellei syntyvän lapsen äiti ole hyväksynyt tunnustamista.

Isyyden tunnustamista ja vahvistamista säätelee isyyslaki.

Nopeaa apua lakiasioihin.